Witamy Państwa w Wirtualnym Biurze,
które ułatwi Państwu załatwienie spraw urzędowych.

Tutaj możesz:
- przeczytać opisy sposobu załatwiania spraw,
- pobrać/ wydrukować formularze,
- realizować sprawy poprzez Internet.

Wykaz przydatnych adresów internetowych:
www.sekap.pl - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
www.ceidg.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
www.eu-go.gov.pl - Pojedynczy Punkt Kontaktowy

(Jeżeli chcą Państwo współtworzyć z nami tę stronę prosimy o przesyłanie sugestii i uwag dotyczących serwisu internetowego na adres: gmina@pawlowice.pl)
Karty informacyjne, które nie wyświetlają się w systemie SEKAP należy otwierać wybierając program Adobe Acrobat.
Karty informacyjne Urzędu Gminy
Referat Organizacyjny i Informatyki - przyjęcia interesantów, informacja publiczna, skargi, wnioski, testamenty, obsługa w jezyku migowym, organizacje pozarządowe, stypendia, praktyki, staże.
Referat Spraw Obywatelskich - imprezy masowe, dowody osobiste, meldunki, wybory, działalność gospodarcza, pracownicy młodociani, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Referat Podatków i Opłat - podatek leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, nadpłaty, ulgi, zaświadczenia.
Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia - nieruchomości, lokale socjalne, dzierżawy/najmy, miejscowy plan, zagospodarowanie przestrzenne.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - odpady komunalne, dotacje, szkody w uprawach, środowisko, usuwanie drzew/krzewów, podatek akcyzowy, psy agresywne, poświadczenia/zaświadczenia dot. pracy w gospodarstwie.
Referat Infrastruktury Komunalnej - organizacja ruchu, warunki techniczne, pas drogowy.
Urząd Stanu Cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony, zaświadczenia, odpisy.
Karty informacyjne Jednostek Organizacyjnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Sportu
Gminny Zespół Oświaty
Gminny Zespół Komunalny
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji