Artykuł

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w gminie Pawłowice

Od 15 stycznia mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 80 lat, mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Mieszkańcy, którzy ukończyli 70 lat, mogą zapisywać się na szczepienia od 22 stycznia.

W gminie Pawłowice szczepienia będą wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o. w przychodni zdrowia przy ul. Kruczej 12 w Pniówku. Pierwsze szczepienia odbędą się 26 stycznia. UWAGA! Druga dawka szczepionki będzie podana w tym samym punkcie szczepień co pierwsza.

Rejestrować można się telefonicznie, dzwoniąc do NZOZ „Zdrowie” w Pniówku w godzinach od 7.00 do 9.00 na numer telefonu 0-32/ 75-62-599 lub numer komórkowy 881 774 342. Warto przygotować sobie wcześniej swój numer PESEL i numer telefonu kontaktowego.   

Innym sposobem jest rejestracja za pomocą całodobowej ogólnodostępnej infolinii tel. 989 lub zapisywanie się na szczepienia on-line przez internetowe konto pacjenta.

W dniu szczepienia pacjent musi wypełnić kwestionariusz, który zawiera m.in. pytania dotyczące ewentualnych kontaktów z osobami zakażonymi, samopoczucia pacjenta w dniu szczepienia, leków obniżających odporność itp.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Osoby, które będą miały problem z wypełnieniem kwestionariusza, mogą skorzystać z pomocy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej dzwoniąc pod numer telefonu 739-001-605 od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

Osoby leżące, które będą chciały się zaszczepić, również mogą się zarejestrować. W takim przypadku szczepienie odbędzie się w ramach lekarskiej wizyty domowej. 

W Urzędzie Gminy Pawłowice od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00  pod numerem telefonu 883-205-544 można zasięgnąć informacji na temat transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia. W załączeniu znajduje się pełny opis procedury organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gminy Pawłowice.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dostępie do punktu szczepień przeciw COVID-19 ,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w związku z:

- art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.2.1.2021 (2) z dnia 14 stycznia 2021r. zobowiązującej Wójta Gminy Pawłowice do zorganizowania transportu na szczepienia;

 1. W przypadku pozyskania danych, będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje dot. niepełnosprawności, stanu zdrowia, sytuacji uniemożliwiającej samodzielne dotarcie do punktu szczepień, informacje o dacie, godzinie i miejscu szczepienia Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e);
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Niektóre prawa,o których mowa wyżej,  mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych;

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, czyli zorganizowania transportu na szczepienie przeciw COVID-19;
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2021
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje