Artykuł

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowice o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

Wójt Gminy Pawłowice na podstawie Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

1. Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność na terenie Gminy Pawłowice do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.

2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pawłowice składa się z co najmniej 9 członków, w tym co najmniej 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Pawłowice.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

6. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:

1) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice- punkt podawczy,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu),

3) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

7. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 26 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

8. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 12.06.2019
Autor: UG Pawłowice
Opublikował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje