Artykuł

Najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, o powierzchni 20,55 m2, położonego w przychodni zdrowia w Golasowicach przy ul. Korczaka 6.

Lokal przeznaczony na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

1. Stan lokalu - stan techniczny dobry.
2. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m2 – 18,00 zł, słownie złotych: osiemnaście 00/100 + VAT.
3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy Pawłowice, Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.
4. Data przetargu – 29.10.2018 r., godz. 11:00.
5. Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.

UWAGI:

1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością.

2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 25.10.2018 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

b) złożą pisemne oświadczenie, że:
- lokal będzie użytkowany na działalność związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej,
- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,
- zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,
- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert Stępień w godz. 7.30 -15.30., tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Data publikacji: 28.09.2018
Autor: Marcelina Opyd
Opublikował: Marcelina Opyd
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje