Artykuł

Odbiór odpadów - odpowiadamy na pytania

Od 1 lipca zaczną obowiązywać zmiany w sposobie odbierania odpadów komunalnych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym TUTAJ

Przypominamy, że w stosunku do obecnych zasad odbioru odpadów, wprowadzono następujące zmiany:

  1. Zmiana częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej:

- od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz biodpady będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie,

- w pozostałym okresie odbiór powyższych odpadów będzie odbywał się tak jak dotychczas, czyli 1 raz na miesiąc.

  1. Zmiany w zakresie odbioru popiołu bezpośrednio z nieruchomości:

- popiół bezpośrednio z nieruchomości (z kubłów) będzie odbierany wyłącznie w okresie listopad - kwiecień

- popiół z kotłów C.O. jest przyjmowany w PSZOK przez cały rok

  1. Zmiana sposobu oddawania bioodpadów:

- od 1 lipca bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów), dlatego bioodpady wystawione w workach nie będą odbierane.

Uwaga!
- pojemniki na bioodpady muszą spełniać wymogi normy PN-EN 840 (dostosowanie do odbioru mechanicznego),
- odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków

 Gmina Pawłowice rozważała utrzymanie odbioru bioodpadów w workach, jednak koszt takiej usługi byłby wyższy, niż odbiór bioodpadów bezpośrednio z pojemnika. W przypadku worków firma dodatkowo musi wyodrębnić z masy bioodpadów worki i ponieść koszty ich odbioru.    

  1. Zasady dotyczące kompostowania bioodpadów:

- od 1 lipca właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady na swojej nieruchomości, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka zwolnienia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy)

- usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi określone przepisami prawa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu.

Uwaga! Jako przydomowy kompostownik rozumie się miejsca służące do zbierania bioodpadów w formie naziemnej pryzmy lub pojemniki przeznaczone do kompostowania bioodpadów w celu wytworzenia naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody o pojemności co najmniej 300 l.

  1. Limity ilości odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

- opony samochodowe - 8 szt. na rok w przeliczeniu na nieruchomość

- odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 metrów sześciennych na rok w przeliczeniu na nieruchomość

Pozostałe rodzaje odpadów, jakie możemy dostarczać do PSZOK, nie są limitowane.

 

Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2020
Autor: Beata Cyganek
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje