Artykuł

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pawłowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części działki nr 1182/147, arkusz 4, obręb Krzyżowice,  zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00000979/3, zagospodarowanej jako boisko sportowe o nawierzchni trawiastej z piłko chwytami i ogrodzeniem, na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej.

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 1,0000 ha.
  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 1 600,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT.
  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.
  4. Data przetargu - 05.03.2020, godz. 11:00.
  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 15.03.2020 r. do 14.03.2025 r.   
  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

a) Wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 250,00 zł. do dnia 03.03.2020 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice           nr 92844700050000001320000003.

b) Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności sportowo - rekreacyjnej.

c) Złożą pisemne oświadczenie, że nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Pawłowice, dnia 22.01.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2020
Autor: Sylwia Mazur-Giel
Zaktualizował: Wioleta Strządała
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje