Artykuł

Po raz XVIII wyróżniamy zasłużonych dla gminy Pawłowice

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagrody "Za zasługi dla gminy Pawłowice".

Do 30 września można składać wnioski o przyznanie nagrody "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice". Nagroda przyznawana jest od 2003 roku i jest wyróżnieniem dla  instytucji, firm, zespołów artystycznych i twórców, stowarzyszeń, fundacji i organizacji, osób fizycznych, także pośmiertnie, które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji gminy w kraju i za granicą, bądź do jej rozwoju.  Nagroda: „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” ustanowiona została przez Radę Gminy Pawłowice uchwałą z 20 września 2002 r. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż 3 nagrody. Nagrodę stanowi srebrny medal z herbem gminy i wygrawerowanym napisem „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”. Laureaci otrzymują również pamiątkowe dyplomy.

Wnioski należy składać do 30 września w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice. Zasłużeni zostaną wyróżnieni podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Regulamin przyznawania nagrody

§ 1
Nagroda przyznawana jest:
a) instytucjom, firmom
b) zespołom artystycznym i twórcom
c) stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom
d) osobom fizycznym
e) osobom pośmiertnie, które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji Gminy Pawłowice w kraju lub za granicą, albo do jej rozwoju.

§ 2
1. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice”.
2. Kapituła ocenia działania kandydata na podstawie zgłoszonego wniosku.
3. Kapituła posiada stały skład uchwalony odrębną uchwała Rady Gminy.
4. Dla ważności obrad Kapituły wystarczy obecność 2/3 składu jej członków.
5. Kapituła ogłasza listę laureatów nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice” w trakcie ceremonii wręczenia nagród podczas obchodów Święta Niepodległości.

§ 3
Ustala się przyznawanie w każdym roku nie więcej niż 3 nagród.

§ 4
1. Upoważnionymi do składania wniosków kandydatów do nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice” są:
a) Rada Gminy Pawłowice
b) Wójt Gminy Pawłowice
c) Rady Sołeckie Gminy Pawłowice
d) Wszystkie podmioty wymienione w § 1 niniejszego regulaminu, przy czym nie mogą wnioskować we własnej sprawie.

§ 5
Kandydatów do nagrody zgłasza się na piśmie zawierającym dane zawarte w § 6 niniejszego regulaminu, zaadresowanym do Kapituły Nagrody z siedzibą w budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 60, corocznie do 30 września.

§ 6
1. Wnioski o przyznanie nagrody winny zawierać:
a) pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata
b) dokładny adres siedziby kandydata lub adres miejsca zamieszkania osoby
c) opis dokonań kandydata
d) nazwę i podpis wnioskodawcy
e) zgodę kandydata – nie dotyczy § 1 punktu e) niniejszego regulaminu.

§ 7
1. Kapituła Nagrody prowadzi księgę osób, które zostały laureatami nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice”
2. Księga przechowywana jest w Urzędzie Gminy w Biurze Rady Gminy.

Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje