Artykuł

Przetarg na najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Pawłowice

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony, o łącznej powierzchni 94,15m2, położonego w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 77A, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Stan lokalu - stan techniczny dobry.

Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za zajmowaną powierzchnię lokalu za 1 m2 wynosi 1,00 zł miesięcznie + VAT.

Na zajmowaną powierzchnię 94,15m2 składa się: bufet o pow. 33,28m2, toalety ogólnodostępne  o pow. 29,94m2, przylegający  taras zewnętrzny o pow. 30,93m2.

Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach – Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.

Data przetargu – 27.09., godz. 11:00.

Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od 01.10.2018r. do 30.09.2023r.

UWAGI:

1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi:

  1. Koszty opłat za zużyte media (energię elektryczną, wodę i kanalizację) z wyłączeniem toalet ogólnodostępnych o powierzchni 29,94m2. 
  2. Koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym.
  3. Inne koszty związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością np: wywóz nieczystości.

2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :

  1. wpłacą do dnia 25.09.2018r. (data wpływu środków) wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  2. złożą pisemne oświadczenie, że:

-lokal będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

-zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,

- zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

3. Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 22.06.2018r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wykluczeniu z procedury przetargowej podlegają osoby mające zaległości podatkowe wobec Gminy Pawłowice.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, Referatu Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30., tel. (32) 47-56-315, (32) 47-56-319.

Pawłowice, dnia 31 sierpnia 2018r.

Data publikacji: 31.08.2018
Autor: Sylwia Mazur-Giel
Opublikował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje