Artykuł

PSZOK z prawdziwego zdarzenia

Trwają wiosenne porządki. Mieszkańcy szczególnie często odwiedzają Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK.

Trwają wiosenne porządki. Mieszkańcy szczególnie często odwiedzają Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie siedziby Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach, przywożąc m. in. odpady wielkogabarytowe, budowlane i zielone - pozostałości po pracy w przydomowych ogródkach. Codziennie z PSZOK-u wywożone są cztery kontenery odpadów, to jest średnio ok. 50 metrów sześciennych. Gdyby nie PSZOK, odpady zalegałyby w domach lub były składowane na nielegalnych wysypiskach. Dzięki możliwości składowania ich w jednym miejscu, problem dzikich wysypisk praktycznie nie występuje.    

Ustawa o utrzymaniu czystości z 2012 roku zobligowała gminy do zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów potocznie nazywanego PSZOK-iem. PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą oddać odpady segregowane poza wyznaczonymi terminami zbiórek oraz takie, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji, np. gruz, odpady budowlane, baterie, czy przeterminowane lekarstwa. Dzięki PSZOK, stare meble czy zużyty sprzęt elektryczny nie muszą być przechowywane w domach w oczekiwaniu na termin kolejnej zbiórki. Od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach mieszkańcy mogą je składować w kontenerach na terenie PSZOK-u, skąd sukcesywnie są wywożone poza gminę do sortowni odpadów. 

1 lipca 2013 roku tymczasowy PSZOK został zorganizowany przez gminę Pawłowice w centralnej części siedziby Gminnego Zespołu Komunalnego GZK przy ul. Mickiewicza 28a.  Do dnia dzisiejszego dojazd do Punktu jest równocześnie dojazdem do siedziby i obiektów GZK, a odkryte kontenery są ustawione w centralnej części przedsiębiorstwa komunalnego. W 2016 r. PSZOK skontrolował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i stwierdził konieczność utwardzenia nawierzchni, wykonania odwodnienia, a także zadaszenia kontenerów na odpady. Po analizie różnych możliwości, które zapewniałyby odpowiednie standardy ochrony środowiska i bezpieczne użytkowanie Punktu przez mieszkańców, gmina zdecydowała o budowie nowego PSZOK-u. Nadal będzie on funkcjonował przy GZK, ale będzie zlokalizowany w innym miejscu, tuż przy siedzibie zakładu, z dojazdem bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Nowoczesny PSZOK zajmie około 11 arów (0,11 hektara) i częściowo ma być wybudowany na gruntach gminnych, a częściowo (6,5 ara) na gruntach należących do Skarbu Państwa zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR.

Gmina Pawłowice otrzymała z KOWR-u prawo dysponowania gruntem oraz zgodę na nieodpłatne przekazanie działki i wystąpiła do starostwa powiatowego w Pszczynie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Projekt jest już gotowy. Wykonała go firma Studio Architektury BOBER z Radlina. Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie na budowę PSZOK-u ze środków unijnych.  

Nowy PSZOK będzie wybrukowany i zadaszony. Będzie łatwiejszy w obsłudze, a mieszkańcom wygodniej będzie z niego korzystać. Wjazd i wyjazd będzie znajdować się od strony ul. Mickiewicza, ale nie będzie kolidował z wjazdem na teren GZK. Gmina ma już przygotowany projekt obiektu, na którym wyraźnie widać, że odpady gromadzone w kontenerach będą zabezpieczone przed opadami deszczu czy śniegu, a rozmieszczenie kontenerów umożliwi bezpieczne manewrowanie samochodami, również dużymi pojazdami wywożącymi kontenery. Szlaban ograniczy możliwość oddawania w Pawłowicach odpadów należących do mieszkańców innych gmin oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przypominamy, że w gminie funkcjonuje tylko jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, który obsługuje całą gminę. Na terenie gminy działają dodatkowe punkty zbiórki odpadów segregowanych np. pojemniki na przeterminowane leki w aptekach, pojemniki na zużyte baterie w szkołach i urzędzie gminy, pojemniki na papier, szkło i tworzywa sztuczne przy zabudowie wielorodzinnej. Nie są to jednak PSZOK-i, ponieważ warunkiem istnienia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest umożliwienie mieszkańcom oddania w jednymi miejscu co najmniej takich odpadów jak:  
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi,
- odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony.

Taki warunek spełnia tylko PSZOK na terenie GZK. Dodatkowo mieszkańcy mogą jeszcze oddać tu popiół i świetlówki. PSZOK nie jest składowiskiem śmieci ani sortownią odpadów. Nie można tu składować odpadów komunalnych zmieszanych. Segregowane śmieci są tu gromadzone tylko tymczasowo, aby mieszkańcy mieli alternatywę i nie musieli przetrzymywać ich  w swoich domach, czy pozbywać się ich w sposób nielegalny. Wypełnione kontenery są sukcesywnie wywożone poza teren gminy przez firmę wybraną do obsługi PSZOK- u. Nadzór nad Punktem pełnią pracownicy Gminnego Zespołu Komunalnego oraz Urzędu Gminy. W ubiegłym roku mieszkańcy oddali tu 988 ton odpadów.

wizualizacje: Studio Architektury BOBER z Radlina

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: UG Pawłowice
Opublikował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje