Artykuł

Sesja on-line

We wtorek, 30 marca Rada Gminy Pawłowice po raz kolejny obradowała zdalnie.

Spotkanie prowadził przewodniczący Damian Herman, a na sesji obecnych było 15 radnych. W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt Franciszek Dziendziel przedstawił krótko sytuację finansową za rok 2020 w związku z przygotowaniem rocznego sprawozdania dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rady gminy. W ubiegłym roku, w stosunku do zakładanego planu, dochody wykonano w 99% (121 mln zł), a wydatki w 90% (122 mln zł). Bilans roczny zamknął się stratą w wysokości 800 tys. zł , którego główna przyczyną były mniejsze wpływy z podatków oraz ze sprzedaży biletów na basen, lodowisko czy wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Ze względu na epidemię i ponownie zamknięte obiekty sportowe i kulturalne, pojawia się problem ich dalszego finansowania.

W marcu w Urzędzie Gminy Pawłowice uruchomiono Punkt Informacyjny EKODOTACJE, w którym mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania dotacji do proekologicznych inwestycji. Gmina zakupiła też 220 budek lęgowych dla ptaków zwalczających owady, a dzięki  współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju w ramach projektu „Cud miód” otrzymała tysiąc fiolek z nasionkami łąki kwietnej, 1100 tematycznych książeczek – kolorowanek dla dzieci i 200 publikacji dla rolników produkujących rzepak.  Szkoła podstawowa w Pielgrzymowicach otrzymała 50 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę tzw. zielonej pracowni.

Wójt wymienił też realizowane inwestycje na terenie gminy: budowę ul. Zapłocie, przebudowę ul. Wodzisławskiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Kruczą, przebudowę ul. Pszczyńskiej, budowę mostu nad Pszczynką w Krzyżowicach wraz ze zmianą układu komunikacyjnego, rozpoczęcie prac na ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, zakończenie budowy oświetlenia odcinka drogi gospodarczej w Warszowicach i parkingu przy ul. Wodzisławskiej w Osiedlu Pawłowice. Trwają również prace przy budowie Sali gimnastycznej i biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach, a w Pielgrzymowicach zakończyły się prace przy budowie placu zabaw ze ścieżkami edukacyjnymi. W trakcie opracowania jest również projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach.

Na wniosek wójta radni wycofali z obrad punkt  10 i 12 dotyczący uchwał ws. udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice oraz  zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej. Projekty uchwał przed procedowaniem muszą jeszcze otrzymać pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    

Do ustalonego porządku sesji wójt wprowadził nowy punkt dotyczący uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców z powodu ograniczenia ich działalności na skutek COVID-19. Chodzi o restauratorów, którzy od dłuższego czasu nie mogą swobodnie prowadzić działalności gospodarczej. Rada gminy jednogłośnie uchwaliła wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały.

Radni zdecydowali o przekazaniu 30 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji, choć dyskusję wśród radnych wywołała kwestia konieczności podziału środków z budżetu gminy na rzecz policji powiatowej (patrole na drogach powiatowych) i komisariatu w Pawłowicach. Pieniądze będą wykorzystane na dodatkowe piesze i zmotoryzowane patrole policji w miejscach o największym zagrożeniu przestępczością i zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu gminy.

Uchwalono również zmiany w budżecie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice oraz projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który zostanie przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.   

Radni uchwalili również przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w statutach sołectw. Konsultacje mają być przeprowadzone w wersji on-line i będą dotyczyć długości kadencji sołtysów.  

Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice. Dotychczasowa uchwała dopuszczała przeprowadzenie wyborów do MRG tylko, jeżeli uczniowie uczą się w systemie tradycyjnym. Radni uchwalili nowy statut, który m.in. dopuszcza przeprowadzenie wyborów w sposób elektroniczny oraz pozwala na prowadzenie zdalnych obrad.   

Radni poparli też apele zawarte w uchwałach Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój i Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie poprawy sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego w związku z wstrzymaniem działalności z powodu sytuacji epidemicznej.

Sesja, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, zakończyła się życzeniami świątecznymi wójta i przewodniczącego rady.

Zobacz projekty uchwał

Zobacz relację z sesji on-line z 30 marca 2021 r. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2021
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje