Artykuł

Uwaga przetarg!

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, na czas określony, o łącznej powierzchni 94,15m2, położonego w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 77A, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 1. Stan lokalu - stan techniczny dobry.
 2. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za zajmowaną powierzchnię lokalu za 1 m2 wynosi 1,00 zł miesięcznie + VAT.

Na zajmowaną powierzchnię 94,15m2 składa się: bufet o pow. 33,28m2, toalety ogólnodostępne  o pow. 29,94m2, przylegający  taras zewnętrzny o pow. 30,93m2.

 1. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach – Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, sala nr 0.14.
 2. Data przetargu – 31.05.2023 r., 11:00.
 3. Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od 01.06.2023 r. do 31.05.2028 r. 

UWAGI:

 1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi:
  a) Koszty opłat za zużyte media (energię elektryczną, wodę i kanalizację) z wyłączeniem toalet ogólnodostępnych o powierzchni 29,94m2.
  b) Koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym.
  c) Inne koszty związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością np: wywóz nieczystości.
 2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :
  a) wpłacą do dnia 29.05.2023 r. (data wpływu środków) wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  b) złożą pisemne oświadczenie, że:
 • lokal będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej,
 • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,
 • zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,
 • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, Referatu Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30., tel. (32) 47-56-315, (32) 47-56-319.

wzór umowy - pobierz

wzór regulaminu - pobierz

Data ostatniej aktualizacji: 02.05.2023
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje