Artykuł

Ważne dla osób goszczących Ukraińców

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była już zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyły również art. 13, który określał zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmiany do ustawy

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

Efektem wprowadzonych zmian, w szczególności bezwzględnego warunku podania numeru PESEL swojego gościa, było wykluczenie części osób z możliwości skorzystania z tego świadczenia. Dzieje się tak dlatego, że osoby które goszczono nie wystąpiły o nadanie numeru PESEL, a jednocześnie już opuściły ten lokal, zmieniły miejsce zamieszkania, wyjechały za granicę i wnioskodawcy nie mają z nimi kontaktu.

Ważne terminy

Rozwiązaniem dla tych osób są wprowadzone trzecie zmiany do ustawy. Prezydent RP podpisał w dniu 30 czerwca 2022 r. nowelizację ustawy, która właśnie tej grupie osób umożliwia złożenia  wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022r.

Przykładowo jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05.2022 r. do 30.06.2022 r. to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca 2022r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia (obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

 

do 30 czerwca

 

do 31 lipca 2022 r.

 

od 1 lipca

 

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

 

Zmiany do rozporządzenia

W zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2022
Autor: OPS Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje