Artykuł

Własność zamiast użytkowania wieczystego

Uwaga użytkownicy wieczyści nieruchomości stanowiących własność gminy Pawłowice!

Od 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpi przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształcenia będą dotyczyć gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne pod warunkiem, że co najmniej połowa liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty lub urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie musiał zapłacić dotychczasowy użytkownik wieczysty. Opłatę przekształceniową trzeba będzie uiszczać co roku przez 20 lat. Termin jej płatności będzie upływał 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowić będzie opłata należna za 2019 rok, którą trzeba będzie zapłacić do 29 lutego 2020 roku. O wysokości rocznej opłaty przekształceniowej, odpowiadającej wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w momencie przekształcenia, użytkownicy wieczyści zostaną poinformowani specjalnym zawiadomieniem. W związku z tym prosimy, aby osoby, których grunty zostaną objęte przekształceniem, nie dokonywały w 2019 r. wpłat z tytułu użytkowania wieczystego

Rada Gminy Pawłowice może podjąć decyzję o bonifikacie opłaty przekształceniowej dla osób, które zdecydują się uiścić ją jednorazowo. Temat ten zostanie skierowany przez wójta do rady gminy.

Podstawą do ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie Wójta Gminy Pawłowice potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel (wcześniej użytkownik wieczysty) otrzyma takie zaświadczenie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia bez konieczności składania wniosku. Uzyskanie zaświadczenia na wniosek będzie wymagało opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
Wszystkich mieszkańców, których dotyczy sprawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy, aby zadbali o aktualizację danych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Również osoby, które nie przeprowadziły postępowań spadkowych po zmarłych członkach rodziny lub nie ujawnili w księgach wieczystych nabytych praw w drodze spadkobrania, powinny niezwłocznie uregulować prawa do posiadanego majątku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pok. 114, tel. 32 47 56 319.

Data publikacji: 31.12.2018
Autor: Beata Cyganek
Opublikował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje