Artykuł

XXXII sesja Rady Gminy Pawłowice

Nieobecnego Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice Damiana Hermana zastąpił wiceprzewodniczący Grzegorz Cyrulik, który poprowadził obrady.

Tradycyjnie już sesja rozpoczęła się od sprawozdania z działalności urzędu i jednostek gminy przedstawionego przez zastępczynię wójta Joannę Śmieję. Wykonanie budżetu gminy koniec października kształtowało się następująco: dochody wykonano w wysokości 90,1 % planu to jest 113,7 mln zł, a wydatki wykonano w wysokości 64,4 % planu to jest 94,6 mln zł. Aktualny stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na likwidację niskiej emisji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  3.529.793,00 zł. 

Na drogach gminnych trwają prace przy przebudowie ul. Górka i drogi do pól ul. Klonowej w Pawłowicach. Podpisano też umowę z wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Osińskiej w Warszowicach. W starostwie powiatowym złożono wnioski o pozwolenie na na  przebudowę ul. Jasnej w Pielgrzymowicach i budowę chodnika przy drodze dojazdowej do szkoły w Pielgrzymowicach. Zakończono też budowę oświetlenia drogowego wzdłuż chodnika przy DW938 na odcinku od ulicy Owocowej do ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach wraz z przejściem dla pieszych.  

2 listopada odebrano prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej ul. Ligonia w Krzyżowicach. Był to trzeci i ostatni etap dla tej inwestycji. Łączny koszt chodnika o długości 1,1 km budowanego w latach 2020-2021 wyniósł 1 mln 263 tys. zł, z czego gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu w wysokości 495 tys. zł,  238 tys. zł stanowiły środki z budżetu państwa, a pozostałe środki w wysokości 530 tys. zł  wniósł powiat. Obecnie trwa projektowanie budowy chodnika  przy ul. Wyzwolenia  w Pawłowicach nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. Pomoc finansowa gminy wynosi 42,5 tys. zł, co stanowi 50 % kosztów.

Gminny Zespół Komunalny przeprowadził postępowanie na zakup gazu dla administrowanych przez siebie budynków. Ceny gazu wzrosły o 158 %. Trwają prace związane z remontem instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Pniówku i realizacja pomnika upamiętniającego Powstania Śląskie w Jarząbkowicach.

Na stronie internetowej gminy została uruchomiona nowa platforma e-Usług Publicznych PeUP Znajdują się na niej karty usług świadczonych przez pawłowicki urząd. Po zalogowaniu się przez profil zaufany, można sprawy załatwiać elektronicznie. W urzędzie uruchomiono też skanery w warstwą biometryczną dla dowodów osobistych.

W okresie międzysesyjnym gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na „Budowę sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach” (dofinansowanie  120 897,00 zł), gmina otrzymała dofinansowanie Z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu: „Rozwijamy talenty młodych ludzi” dla Zespołu Szkół  Ogólnokształcących (dofinansowanie  272 tys. zł czyli 90,00 % wartości projektu). Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe z projektu Wzmocnij swoje otoczenie na kwotę 20 tys. zł  na zakup laptopów, a biblioteka otrzymała 12 tys. zł na zakup nowości książkowych. Wójt wnioskował też do Ministra Edukacji o dofinansowanie dla szkół w związku ze  znacznym wzrostem energii elektrycznej.

15 listopada przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2022, a 23 listopada do urzędu wpłynęły pozytywne opinie dotyczące zarówno projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.

W części dotyczącej uchwał radni przegłosowali m.in. zmiany w budżecie na rok 2021. Zwiększyły się dochody w związku z otrzymaniem darowizn z Fundacji JSW na zadania „Budowa sceny z zadaszeniem i widownią w Pielgrzymowicach”  (49 000,00 zł), „Budowa Wodnego Placu Zabaw w Osiedlu Pawłowice” (150 000,00 zł), „Innowacyjne przedszkole – wprowadzenie przedszkolaków w świat nowoczesnej technologii” (20 000,00 zł). 60 tys. zł radni przeznaczyli na budowę chodnika przy ul. Osińskiej w Warszowicach.

Radni wyrazili również zgodę nieodpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,9889 ha położonej w Pawłowicach i ustalili wynagrodzenie dla wójta na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i dla wójta gminy. Nie uwzględnili też petycji, która 13 września wpłynęła do urzędu gminy i dotyczyła  podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko  covid-19.

Zobacz projekty uchwał XXXII sesji 

Na zakończenie sesji wójt Franciszek Dziendziel wspomniał o sytuacji epidemicznej w gminie i coraz większej ilości zakażeń, które skutkują m.in. przechodzeniem poszczególnych klas w szkołach na nauczanie zdalne. Apelował też o ograniczenie organizacji imprez i wydarzeń do niezbędnego minimum i przestrzeganie zasad sanitarnych.   

Obrady rady gminy 23 listopada on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 24.11.2021
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje