Artykuł

Bezpłatne badanie

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach zaprasza na bezpłatną cyfrową Mammografię dla kobiet urodzonych w latach 1954–1973.

Miejsce: Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, plac przed budynkiem urzędu gminy
Termin wykonywania badań:

  • 18, 19 września (poniedziałek, wtorek) w godzinach 10.00-17.00,
  • 20 września (środa) w godz.: 8.30-15.30

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISANIA SIĘ NA BADANIE
pod nr tel.: 32 278 98 96, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-15.00 (proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu).
Panie, które umówiły termin telefonicznie będą przyjmowane zgodnie z ustaloną datą i godziną. Zapisanie się na badanie nie jest obowiązkowe, ale pierwszeństwo mają Panie, które wcześniej uzgodniły termin telefonicznie.

Prosimy zabrać ze sobą: dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii(jeżeli była wykonana poza NIO Gliwice). Gwarantujemy w naszej placówce:

  • najnowszej generacji cyfrowy mammograf,
  • opis zdjęć przez lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach,
  • dostarczenie wyniku mammografii, zgodnie z Pani życzeniem, listem poleconym
    albo pocztą elektroniczną,
  • w razie konieczności zapewnienie opieki i dalszych niezbędnych badań w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Więcej informacji na stronie:
gliwice.nio.gov.pl/dla-pacjenta/mammografia-w-mammobusie-nio

Mammografia finansowana jest przez NFZ w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata, ubezpieczonym Paniom w wieku od 50 lat do 69 lat.

Last update at: 11.09.2023
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected