Artykuł

Cyfryzacja Miejsc Pamięci - dane o grobie i cmentarzu w Internecie.

Szanowni Państwo! Zespół Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci opracowuje system elektronicznego dostępu do danych dotyczących cmentarzy i osób pochowanych. Proszą o odpowiedź na kilka pytań, które pomogą w dostosowaniu nowych rozwiązań do Państwa potrzeb. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Link ankiety dedykowanej obywatelom:

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w wieku powyżej 18 lat

Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności.

Zebrane wyniki ankiety stanowić będą podstawę analiz w ramach Studium Wykonalności projektu i będą miały istotny wpływ na kierunek rozwoju systemu.

Last update at: 20.05.2022
Author: Zespół Projektu Cyfryzacji Miejsc Pamięci
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected