Artykuł

Dla kogo Medal Wojana w 2022 roku?

Do końca grudnia można składać wnioski w konkursie "Firma z Tradycjami".

W przyszłym roku już po raz piętnasty będziemy nagradzać firmę działającą na terenie gminy Pawłowice, która może pochwalić się co najmniej dwudziestoletnim stażem, rozwija lokalną przedsiębiorczość i promuje gminę.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy, zarówno o charakterze produkcyjnym, usługowym jak i handlowym. Uprawnieni do składania zgłoszeń są właściciele, którzy zgłaszają własną firmę, ale również Wójt Gminy Pawłowice, Zarząd Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach, Kapituła Konkursu "Firma z Tradycjami", Komisje Stałe Rady Gminy Pawłowice oraz rady sołeckie. 

Zgłoszenia należy składać do 31 grudnia 2021r. w punkcie podawczym Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, bądź przesłać pocztą na adres urzędu. Zgłoszenia powinny być opisane: Konkurs „Firma z Tradycjami”. 

Regulamin konkursu oraz wymagane formularze wraz z załącznikami są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce INWESTOR - Firma z Tradycjami – O konkursie.

 

 

Last update at: 29.11.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected