Artykuł

Inauguracyjna lekcja w nowoczesnej sali

Otwarcie nowej sali lekcyjnej -„Eko-Laboratorium Karola” w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach było okazją do przygotowania przez uczniów lekcji pełnej eksperymentów. Wczoraj, 19 października, przybyli goście zasiedli do szkolnych ławek, aby przez chwilę przypomnieć sobie szkolne czasy i uczestniczyć w ciekawej, nowoczesnej lekcji chemii. Natomiast uczniowie w roli nauczycieli zaprezentowali różne doświadczenia związane z wodą m.in. przeprowadzono doświadczenie związane z oczyszczaniem wody, której następnie zbadano pH, zaprezentowano reakcje wody w kontakcie z innymi substancjami.


Wśród zaproszonych gości był m.in. Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski. To właśnie z funduszy WFOŚiGW została wykonana kolejna, już trzecia, „zielona pracownia” w naszej gminie. Pieniądze na jej wykonanie zostały pozyskane w ramach konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Dokumentację konkursową przygotowały nauczycielka biologii Agnieszka Król i nauczycielka chemii Aleksandra Holewik oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i pracownicy administracji Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Projekt zielonej pracowni z Pielgrzymowic znalazł się wśród 61 najlepszych i otrzymał dotację w wysokości 50 tys. zł.


Wyremontowana sala została odmalowana, wymieniono instalację elektryczną: zamontowano nowe oświetlenie led oraz doprowadzono gniazdka do stanowisk pracy przy blacie roboczym. Nowoczesne laboratorium wyposażone jest w elektroniczne czujniki i oprogramowanie do interaktywnej wizualizacji i analiz służących do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń stacjonarnych oraz doświadczeń w terenie. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym będzie można wykonywać badania i pomiary, m.in. wody, gleby, powietrza, prądu elektrycznego, mikroskopowania oraz przeprowadzenia doświadczeń. W sali będą odbywać się lekcje biologii, chemii, fizyki i przyrody.


Dzięki utworzeniu EKO-LABORATORIUM KAROLA będzie możliwa realizacja Programu edukacji ekologicznej „EKOLOGICZNY KAROL”. Stworzenie programu było jednym z elementów konkursu. Przyczyni się on do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów, a w przyszłości przełoży się na rozwój świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Efektem programu będzie minimalizowanie negatywnych zmian w środowisku, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, zadbanie o ekosystemy leśne i wodne w obrębie Pielgrzymowic i całej gminy Pawłowice.

W galerii zdjęcia z uroczystego otwarcia "zielonej pracowni" w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Last update at: 27.10.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected