Artykuł

Lokale do najmu i grunty do dzierżawy

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice:

a)wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem,

b)wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 19.03.2020 r.

Wykazy lokali i gruntów znajdują się z załączonych plikach.

Last update at: 19.03.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected