Artykuł

Odbierz decyzję podatkową drogą elektroniczną

Wójt Gminy Pawłowice informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

To ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony i standardowy sposób.

Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe w formie elektronicznej, powinny złożyć stosowny wniosek  (należy kliknąć w napis „wyślij pismo ogólne”) za pośrednictwem platformy ePUAP. Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (jeśli dotychczas nie założyłeś profilu zaufanego, zobacz jak to zrobić na stronie obywatel.gov.pl

Ważne! We wniosku należy wyrazić chęć otrzymania decyzji w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której decyzja dotyczy lub numer ewidencyjny widniejący na dotychczas otrzymanych decyzjach podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP i powrotu do odbierania decyzji w wersji papierowej.  

Zachęcamy jednak mieszkańców do korzystania z odbioru decyzji drogą elektroniczną.

Last update at: 01.10.2021
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected