Artykuł

Ogłoszenie

o możliwości wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr OI.120.0030.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę  będących w administrowaniu ZSO w Pawłowicach obowiązujący od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

 

l.p.OpisPowierzchniaPrzeznaczenieWysokość opłat tytułem najmu; termin wnoszenia opłat 
1.Pomieszczenie usytuowane w budynku C na parterze, obok stołówki szkolnej, wyposażone w podstawowe instalacje: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej;15 m²Prowadzenie sklepiku szkolnego;20,00 zł netto/m2 pow. + 23% VAT miesięcznie; Wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Wynajmowane lokale położone są na działkach nr 337/54, 338/54, 547/54, które są zapisane w księdze wieczystej KW Nr GL1J/00011103/3.

Last update at: 25.10.2021
Author: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected