Artykuł

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem oraz wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy zostały wywieszone  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice na okres 21 dni od dnia 15.05.2020 r.

Wykaz dzierżaw i najmu - zobacz

Last update at: 15.05.2020
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected