Artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc i wsparcie

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, codziennie, przez siedem dni w tygodniu, od 7.30 do 19.00, pod numerem telefonu tel. 739-001-606.

Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z policją, ośrodkami zdrowia i sołtysami, wymieniając się informacjami na temat osób, do których należy dotrzeć z pomocą. Udzielają pomocy starszym i niepełnosprawnym osobom, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższych oraz przekazują informacje służbą mundurowym o potrzebach osób samotnych przebywających w kwarantannie. Nie bez znaczenia jest również rola mieszkańców, na których pomoc można zawsze liczyć. Pracownicy OPS apelują do wszystkich, aby nikt nie przechodził obojętnie obok potrzebujących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach dyżur telefoniczny pełni również psycholog. Wsparcie można uzyskać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Ośrodka (tel. 32 47 21 741).   Poradnictwo udzielane jest od poniedziałku do piątku, od 13:00 do 14:00 pod numerem telefonu tel. 728 479 710.

Niezależnie od uruchomionych nowych telefonów kontaktowych, osoby potrzebujące mogą, w godzinach pracy OPS, skorzystać z dotychczasowych numerów telefonów.

poniedziałek, środa,  czwartek od 7:30 - 15:30
wtorek od 7:30 – 17:00
piątek 7:30 - 14:00

numer OPS: tel. 32 47-21-741
numer, pod którym dyżuruje pracownik socjalny: tel. 739-001-603

Osoby, które doświadczają przemocy domowej mogą otrzymać pomoc poprzez aplikację „Twój Parasol” (do pobrania).  

Dzięki tej aplikacji osoby, które narażone na są na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą m.in.
- uzyskać wsparcie i niezbędne informacje,
- uzyskać dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą rodzinną,
- przesyłać informacje o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania przez służby,
- przesyłać informacje na wcześniej skonfigurowany adres email,
- skorzystać z możliwości szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

Więcej informacji (tutaj)

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 prosimy o ciągłe  zachowanie ostrożności i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń (m.in. noszenie maseczek w miejscach publicznych, zachowanie odstępu).

Wszystkie ważne informacje i zalecenia można znaleźć również  tutaj

Osobom starszym i przewlekle chorym, szczególnie narażonym na niebezpieczeństwo zachorowania zaleca się, aby pozostawały w domu, a w robieniu zakupów i załatwianiu niezbędnych spraw pomogli im inni członkowie rodziny lub sąsiedzi.

Przestrzegamy też wszystkich mieszkańców przed oszustami, którzy, wykorzystując trudną sytuację, mogą podszywać się pod instytucje i organizacje, namawiać do kupna lekarstw, dezynfekcji domu czy mieszkania, itp. 

 

Last update at: 22.05.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected