Artykuł

Przebudowa ul. Zapłocie coraz bliżej

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości przy ul. Zapłocie.

W związku z planowaną przebudową ul. Zapłocie w Pawłowicach, Starosta Pszczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Osoby zainteresowane, będące stronami w postępowaniu, prosimy o zapoznanie się z treścią obwieszczenia ZOBACZ. Ewentualne pytania należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków i zastrzeżeń oraz uzyskiwania odpowiedzi na pytania zawarte są w treści obwieszczenia.

Last update at: 07.04.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected