Artykuł

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice

18 listopada 2021 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach odbyła się uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice zwołana przez przewodniczącego MRGP - Błażeja Krosnego.

Gośćmi sesji byli: Franciszek Dziendziel - wójt Gminy Pawłowice, Damian Herman - przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Grzegorz Paszyna - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, Monika Klyszcz-Kaczmarek i Helena Wosińska - opiekunki MRGP.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego MRG głos zabrali zaproszeni goście, reprezentujący władze samorządowe. Po przemówieniach nastąpiło ślubowanie nowych radnych, a później wręczenie zaświadczeń przez wójta Gminy Pawłowice oraz przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. Do grona radnych MRGP dołączyły: Kubicka Hanna, Świętoniowska Julia, Kieś Julia, Wiśniak Zofia, Grygier Julia, Skrobol Antonina, Jaszewska Hanna, Macura Oliwia.

Kolejnym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczącego MRGP w głosowaniu tajnym. Został nim Jakub Węglorz. Następnie, w głosowaniu jawnym, wybrano Hannę Jaszewską na sekretarza MRGP. Po wyborach opiekunka MRGP Monika Klyszcz-Kaczmarek omówiła z radnymi sprawy organizacyjne oraz plan działania na najbliższe miesiące. Po wyczerpaniu tematów sesji Błażej Krosny - przewodniczący MRGP zakończył obrady.

Last update at: 22.11.2021
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected