Artykuł

Trwają przygotowania do wyborów samorządowych

Kalendarz czynności wyborczych wyznacza kolejne terminy realizacji zadań zarówno dla tych którzy czuwają nad organizacją wyborów jak i dla komitetów wyborczych kandydatów na wójta, radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy gmina Pawłowice została podzielona na 15 okręgów wyborczych. Z każdego okręgu wyborczego zostanie wybrany jeden radny do Rady Gminy Pawłowice. 27 sierpnia upłynął termin przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych od stowarzyszeń (organizacji społecznych) oraz komitetów wyborczych wyborców, które mają siedzibę na obszarze ich właściwości. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przyjętych przez Komisarza Wyborczego zamieszczony został na stronie Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku- Białej:

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/26949_Wybory_Samorzadowe_zarzadzone_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

Do 11 września zostanie powołana Gminna Komisja Wyborcza, której siedziba będzie mieściła się w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pok. 0 14. Komisja odpowiedzialna będzie m. in. za przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych do rady gminy, których można zgłaszać do 16 września oraz kandydatów na wójta, których termin zgłaszania upływa 26 września.

Last update at: 28.09.2018
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected