Artykuł

Trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek dla mikroprzedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa.

Skrócony został  do jednej strony i maksymalnie uproszczony wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy.
Wnioski te przedsiębiorcy mogą  przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub  złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Pobierz wniosek – kliknij tutaj

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się również projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa proponuje  trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców .

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.  

Last update at: 31.03.2020
Author: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected