Artykuł

Ul. Zapłocie z decyzją do realizacji

Gmina Pawłowice otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na ul. Zapłocie (tzw. ZRID). Droga ta pełni szczególnie ważną funkcję komunikacyjną. Stanowi objazd na wypadek zalania drogi powiatowej ul. Wyzwolenia, biegnącej przez teren szkód górniczych.  W pierwszej połowie czerwca, po uchwaleniu stosownych zmian w budżecie gminy, urząd ogłosi postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Z uwagi na trwające prace na DW933 ul. Pszczyńskiej i towarzyszące im objazdy, w pierwszym etapie zadania prace obejmą odcinek drogi od torów kolejowych do ul. Wyzwolenia (w kierunku na Pszczynę). Nowa nawierzchnia jezdni będzie miała 5,5 metra  szerokości i a szerokość chodnika wyniesie dwa metry. W ramach zadania będzie przebudowane odwodnienie w postaci przydrożnych korytek, rowów oraz kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie też sieć energetyczna oraz oświetlenie drogowe. Gmina wystąpiła również z wnioskiem do kopalni KWK Pniówek o zwrot kosztów z tytułu szkód górniczych występujących w tym rejonie. Drugi odcinek ulicy jest zaplanowany do przebudowy w przyszłym roku. 

Właściciele nieruchomości znajdujących się przy ul. Zapłocie, którzy są stronami w postępowaniu, otrzymają zawiadomienie o decyzji  wydanej przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Last update at: 02.06.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected