Artykuł

Ulica Klonowa będzie przebudowana

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na ul. Klonowej w Pawłowicach. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek wzdłuż stawu Młyńskiego aż do lasu, w sumie 940 metrów. Wykonana zostanie nowa podbudowa drogi, na której położona zostanie nowa nawierzchnia. Szerokość jezdni będzie wynosić 3,5 metra z mijankami poszerzającymi jezdnię do 5 metrów. Prace wykonywać będzie firma Drogród z Ćwiklic, a ich koszt przewidziano na 787 tys. zł. Zaznaczyć należy, że na wykonanie robót gmina pozyskała 235 tys. zł ze środków budżetowych województwa śląskiego na budowę i modernizacje dróg dojazdowych dla gruntów rolnych. Przebudowany odcinek nie tylko poprawi dojazd do pól, ale będzie też doskonałą trasą rekreacyjną dla pieszych i rowerzystów (ulicą Klonową biegnie trasa rowerowa Trakt Reitzensteinów). Do tej pory podobnie dofinansowane zostały przebudowa ul. Krzyżowej w Pielgrzymowicach oraz przebudowa ul. Granica w Warszowicach.

Last update at: 27.10.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected