Artykuł

Uwaga wystawcy jarmarku

Zapraszamy do handlu na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich, szkoły, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, rękodzielników oraz stowarzyszania z naszego regionu do rezerwowania miejsc w kolejnym, corocznym jarmarku, który odbędzie się od 18 do 22 grudnia.  

Aby prowadzić handel na jarmarku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do punktu obsługi klienta Urzędu Gminy Pawłowice lub wysłać podpisany i zeskanowany formularz na adres: gmina@pawlowice.pl.Termin składania formularzy: do 17 grudnia 2021.

Za każdy dzień handlu pobierana będzie symboliczna opłata w wysokości 1 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Każdy wystawca zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem jarmarku świątecznego organizowanego w gminie Pawłowice.

Więcej informacji: Referat Promocji i Integracji Europejskiej. Tel. 32 4756 340.

Last update at: 23.11.2021
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected