Artykuł

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

Od poniedziałku, 16 marca, mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przede wszystkim drogą telefoniczną.

Od poniedziałku, 16 marca, mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przede wszystkim drogą telefoniczną. Wszystkich klientów urzędu prosimy, aby przed przyjściem do urzędu, zasięgnęli informacji przez telefon lub e-mail. Kontakty do poszczególnych referatów i pracowników urzędu znajdują się tutaj.    

Osoby odwiedzające urząd, nie będą wpuszczane do środka budynku. Przed wejściem znajduje się stanowisko z telefonem i kontaktami do pracowników.  Klienci mogą dzwonić do urzędników, którzy zdecydują, czy sprawa ma charakter priorytetowy i  trzeba ją załatwić od razu (np. wydanie aktu zgonu), czy można przełożyć ją na później. Sprawy pilne będą załatwiane w przedsionku budynku. Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do korzystania z własnych telefonów komórkowych. W przypadku braku telefonu, można posłużyć się urzędowym aparatem, trzeba go jednak zdezynfekować przed i po użyciu. Prosimy mieszkańców, aby zachowali bezpieczną odległość od innych osób.

Informujemy również, że Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie nie przyjmuje żadnych wniosków. W pilnych sprawach prosimy o telefon 32/ 47 56 350.

Przypominamy, że klienci posiadający ważny profil zaufany mogą skorzystać z usług on-line na platformie e-urząd  oraz  tutaj. 

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

Last update at: 30.04.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected