Artykuł

Weź udział w wyborach

21 października 2018 r. zadecydujemy o przyszłości gminy Pawłowice.

W najbliższą niedzielę, 21 października 2018 r., w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy gminy Pawłowice zadecydują, którzy reprezentanci zasiądą w  piętnastoosobowej radzie gminy i kto zostanie wójtem VIII kadencji samorządu. Podczas głosowania mieszkańcy wybiorą również radnych powiatu pszczyńskiego oraz przedstawicieli do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Gmina Pawłowice podzielona została na 15 okręgów wyborczych i 15 obwodów głosowania. (podział na obwody wyborcze w załączniku). Przypominamy o zmianach, które nastąpiły w siedzibach lokali wyborczych. W Pielgrzymowicach lokale obwodowych komisji wyborczych nr 9 i nr 10 będą mieściły się w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki, a nie w budynku strażnicy. Podobnie w Golasowicach, gdzie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 został przeniesiony ze strażnicy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Z. Nałkowskiej. Mieszkańcy ul. Ekologicznej i ul. Orlej z Krzyżowic zostali włączeni do obwodu głosowania nr 8 i będą głosowali w Domu Ludowym w Pniówku. W sołectwie Osiedle Pawłowice utworzono cztery obwody głosowania: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 i nr 6 z siedzibą w SP 2 w Pawłowicach, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu oraz Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w ZSO.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00 – 21:00.

Zarówno w wyborach wójta gminy, w wyborach do rady gminy, rady powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego głosować można tylko na jedną osobę, stawiając „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Głos będzie nieważny jeżeli:

- postawimy znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

- nie zaznaczymy „X” w żadnej kratce,

- postawimy znak „X” wyłącznie w kratce przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą w przypadku głosowania na członków rady gminy,

- postawimy znak „X” wyłącznie w kratce przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą w przypadku głosowania na członków rady powiatu lub z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą w przypadku głosowania na członków Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Więcej informacji znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pawlowice.pl/bipkod/046.

Szczegółowe informacje o wyborach samorządowych dotyczące m. in. okręgów wyborczych, list komitetów wyborczych, obwodów głosowania można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:  https://wybory2018.pkw.gov.pl/.

Last update at: 19.10.2018
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected