Artykuł

Wójt Gminy Pawłowice informuje

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 09.09.2021 r.

 

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

Last update at: 09.09.2021
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected