Artykuł

Wybory samorządowe 2018

Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Datę wyborów ustalił na niedzielę 21 października 2018 r. Czynności, jakie będą podejmowane określa kalendarz wyborczy.

W naszej gminie wybieranych jest 15 radnych w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych. (zobacz powiązane pliki: Podział gminy Pawłowice na okręgi wyborcze)

W celu zgłoszenia kandydata na radnego musi zostać utworzony:

- komitet wyborczy wyborców dla zgłoszenia kandydatów tylko w gminie do 20 000 mieszkańców,
- komitet wyborczy wyborców dla zgłoszenia kandydatów tylko w jednym województwie,
- komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji dla zgłoszenia kandydatów tylko w jednym województwie.

Zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej I o utworzeniu komitetu dokonuje pełnomocnik wyborczy powołany przez komitet.

Uwaga!!

Termin zawiadamiania Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego jest bardzo krótki, bo mija 27 sierpnia 2018 r. (zobacz powiązane pliki: Komunikat o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień)

Wszystkie informacje i druki dotyczące wyborów są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Last update at: 27.09.2018
Author: Małgorzata Drozdziok
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected