Artykuł

Wymień stary kocioł

To już ostatni dzwonek dla użytkowników kotłów starszych niż 10 lat.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z kotłów starszych niż 10 lat będzie nielegalne. Uchwała ta obowiązuje od 1 września 2017 roku i dotyczy wszystkich użytkowników kotłów na paliwa stałe, tj. właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, a także prowadzących działalność gospodarczą (posiadających kotły o mocy do 1 MW). Oznacza to, że wszyscy, którzy użytkują stare kotły węglowe, muszą je wymienić na nowe, co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub zastosować inne źródła ciepła, np. kocioł gazowy, elektryczny czy pompę ciepła.

Termin wymiany kotła zależy od tego, czy piec posiada tzw. tabliczkę znamionową i jak długo jest eksploatowany licząc od daty jego produkcji. Wiek użytkowanego kotła liczy się według stanu na 1 września 2017 r., czyli dnia, w którym zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa.

Kiedy wymienić kocioł?

  • kotły bez tabliczki znamionowej, kotły powyżej 10 lat (rok produkcji 2006 r. i starsze) - wymiana do 31.12.2021 r.
  • kotły od 5 do 10 lat (rok produkcji od 2007 r. do 2012 r.) - wymiana do 31.12.2023 r.
  • kotły poniżej 5 lat (rok produkcji od 2013 r. do 31.08.2017 r.) - wymiana do 31.12.2025 r.
  • kotły posiadające 3 klasę i 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 - wymiana do 31.12.2027 r.

Osoby, które chciałyby otrzymać dotację do wymiany kotła mogą skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”. Program ten skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. Dotacje i pożyczki udzielane są do wymiany kotłów, a także do ocieplenia budynków oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia do realizowanych przez siebie inwestycji służących ochronie powietrza, mogą skorzystać z konsultacji w Punkcie Informacyjnym – Ekodotacje, znajdującym się w Urzędzie Gminy Pawłowice. Punkt jest czynny dwa dni w tygodniu – we wtorki od 12.00 do 17.00 oraz środy od 9.00 do 14.00. Informacje są udzielane stacjonarnie lub telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin. Termin konsultacji mieszkańcy mogą zarezerwować za pomocą modułu e-rezerwacja (bezpośredni link do modułu e-rezerwacje.pawlowice.pl) lub dzwoniąc na główny numer urzędu gminy tel. 32 47 56 300.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały antysmogowej określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który mówi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art.96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna ta może wynosić do 5000 zł.

Last update at: 15.10.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected