Artykuł

Wybory do rady powiatu i pierwsza sesja

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć wyniki wyborów na wójta, do rady gminy i rady powiatu. Szczegółowe informacje dotyczą m. in. liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, frekwencji w poszczególnych obwodach czy liczby uprawnionych do głosowania.
Zobacz informacje o wyborach do gminnego samorządu

W Radzie Powiatu Pszczyńskiego gminę Pawłowice będą reprezentowali: Roman Bańczyk, Helena Gąska, Zdzisław Goik i Marek Lucjan.
Zobacz szczegółowe informacje  

Pierwsza sesja z nowymi radnymi zostanie zwołana przez komisarza wyborczego w ciągu siedmiu dni od upływu obecnej kadencji, czyli od 16 listopada, bo właśnie na ten dzień przypada koniec kadencji. W czasie pierwszej sesji wybrani przez mieszkańców radni złożą ślubowanie i rozpoczną wykonywanie mandatu radnego. Na pierwszej sesji zostanie wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Ślubowanie złoży również wójt gminy.  

Last update at: 02.11.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected