Artykuł

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pawłowice

XXXI sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 15.00.

Sesja będzie transmitowana on-line za pomocą systemu eSesjaTV.  Link do transmisji znajduje się na stronie : www.pawlowice.pl (widoczny na dole strony).

Zapraszam do obserwowania obrad w formie zdalnej.                                                                    

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji z dnia 21 września 2021 r.
 4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów klas programowo najwyższych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.
 14. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Damian Herman

 

Projekty uchwał

Last update at: 22.10.2021
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected