O programie

O programie "Mój Prąd"

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet:

- kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 100 000 tys. zł

Program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

Dla kogo?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,
  • nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Wysokość i forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. - ZAKOŃCZONY

O kolejnym naborze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie informował wkrótce na swojej stronie internetowej https://www.nfosigw.gov.pl/

Więcej o programie można znaleźć na stronie internetowej https://mojprad.gov.pl/

Last update at: 16.03.2021
Author: Sabina Kordiak
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected