Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice

Deklaracja w sprawie otrzymania dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice na rok 2022 - lista rezerwowa [zobacz]

Cel regulaminu

Poprawa jakości powietrza w gminie Pawłowice poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł, tzw. niskiej emisji. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pawłowice.

Umowy dotacji zawierane są z chwilą posiadania środków w budżecie Gminy Pawłowice przeznaczonych na ten cel.

Ważne!
Przedsięwzięcie związane z zakupem i montażem urządzenia grzewczego może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Pawłowice.

Dla kogo?

Regulamin skierowany jest do osób będących właścicielami lokali lub budynków mieszkalnych na terenie gminy Pawłowice, oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2016 r., które złożyły deklaracje w sprawie zapisu chętnych do otrzymania dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice na rok 2021 i zostały objęte tym programem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wymiana istniejącego kotła węglowego niespełniającego wymogów klasy 5 według kryteriów PN-EN 303-5:2012 oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania regulaminu.

Wysokość dofinansowania

Dotacja udzielana przez Gminę wynosi 70% kosztów kwalifikowanych montażu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 7.000 zł; 

Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice [zobacz]

Last update at: 19.10.2021
Author: Sabina Kordiak
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected