Rok 2010

Firma z Tradycjami

Laureat roku 2010

     Historia firmy TAD sięga 1947 r., kiedy to rodzice pana Tadeusza Pisarka zamieszkali w Pawłowicach przy ul. Żorskiej 54 (obecnie ul. Zjednoczenia). W budynku tym w piwnicach znajdowała się piekarnia, która dzierżawił Jan Pisarek – ojciec Laureata i wraz z żoną oraz jednym pracownikiem prowadzili działalność piekarniczą. Na parterze był sklep, w którym żona sprzedawała pieczywo, natomiast Jan, w ramach usług dla ludności, wypiekał chleby oraz gotowe ciasta przyniesione przez mieszkańców Pawłowic i okolicznych wsi.
     W roku 1955 państwo Pisarkowie przeprowadzili się do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wraz z piekarnią, ale ze względu na przeciwności panujące w tamtych czasach, piekarni nie udało się uruchomić. W tym okresie Jan pracował w dwóch piekarniach, a w swojej własnej piekarni wypiekał jedynie przyniesione przez mieszkańców, gotowe ciasta i kołocze weselne. W 1970 roku Jan Pisarek uzyskał pozwolenie na uruchomienie cukierni. Przyjął dwóch pracowników, trzech uczniów i rozpoczął produkcję. Od 1973 r. w pracy zaczyna pomagać mu syn - Tadeusz Pisarek, a w 1979 r. syn rozpoczyna działalność gospodarczą na własny rachunek. Wraz z żoną i kilkoma uczniami prowadzi produkcję cukierniczą. Poszukując zbytu na swoje wyroby, rozpoczyna współpracę z GS Pawłowice, buduje punkt sprzedaży w Żorach, oraz zajmuje się handlem obwoźnym (odpusty) oraz podpisuje umowy z Zaopatrzeniem Górniczym na kilka placówek handlowych. W 1991 roku działalność zostaje poszerzona o piekarnictwo. W tym też roku firma przyjmuje nazwę „TAD”, pozyskuje odbiorców indywidualnych pieczywa i ciast i rozwijała sprzedaż w przyzakładowym sklepie. Powstają nowe placówki w Kryrach i Suszcu. W 1993 r. rozbudowano sklep w Pawłowicach i poszerzono asortyment, a cztery lata później rozpoczęto budowę piekarni zgodnie z wymogami unijnymi i ekologicznymi (bez pieca węglowego) z piecami gazowymi. Budowę ukończono w 1998 r.
     W 2002r. rozpoczęto remont cukierni w celu dostosowania jej do wymogów unijnych, a w 2003r. oddano ja do użytku.

Firma TAD jest firmą rodzinną, w której pracują: żona – pani Elżbieta Pisarek, dwóch synów oraz ich żony.

W sumie firma zatrudnia ok. 35 osób:
> piekarze – w roku 2009 dwóch pracowników uzyskało tytuł mistrza piekarza
> cukiernicy – w roku 2009 jedna osoba uzyskała tytuł mistrza cukiernika
> sprzedawcy
> pracownicy biurowi

W okresie 1947-2009 firma wyszkoliła i szkoli nadal w następujących zawodach:
> piekarz (18 osób),
> cukiernik (62 osoby + 11 osób u ojca),
> sprzedawcy (4 osoby).

W ofercie firmy TAD znajdziemy różnego rodzaju pieczywo, ciasta, torty, ciasteczka sypkie.

Firma jest laureatem następujących wyróżnień:
2002 r. trzecie miejsce w konkursie AGRO LIGA 2002w woj. śląskim w kat. małych firm.
2007 r. - wyróżnienie w konkursie „Firma z tradycjami”w Gminie Pawłowice.
2009 r. – nominacja do Złotych Laurów– jako jedna z trzech firm otrzymujących akt nominacji kapituły konkursu Najlepszy Przedsiębiorca Powiatu Pszczyńskiego w 2008r. w kategorii produkcja.
2010 r. „Medal Wojana”w Gminie Pawłowice.

Dane adresowe:
TAD Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Tadeusz Pisarek
ul. Zjednoczenia 82
43-250 Pawłowice
Tel. 0-32/472 25 59
Fax. 0-32/472 18 60
e-mail: tad-pisarek@wp.pl

Last update at: 18.01.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected