Rok 2011

Firma z Tradycjami

Laureat roku 2011

     Firma Budownictwo – Obsługa Budownictwa Jana Piotrowskiego rozpoczęła swoją działalność 15 września 1975 roku w Warszowicach. Początkowo przedsiębiorstwo zatrudniało kilkoro pracowników i wykonywało przede wszystkim roboty wykończeniowe i posadzkarskie.
      Jednym z pierwszych zleceń było wykonanie posadzek w warszowickim kościele. Z czasem firma wyspecjalizowała się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Pierwszym dużym zamówieniem, które zapewniło firmie rozgłos i referencje była budowa w latach 1994/95 salonu samochodowego i serwisu renomowanej marki BMW w Katowicach. Firma Jana Piotrowskiego zrealizowała wiele inwestycji również na terenie gminy Pawłowice. Wykonane przez firmę obiekty oświatowe i nie tylko na trwałe wpisały się w krajobraz gminy i zmieniły wizerunek wielu sołectw. Wśród najważniejszych należy wymienić rozbudowę i remont Przedszkola w Pielgrzymowicach w 2010 roku, przebudowę Liceum Ogólnokształcącego w Pawłowicach na przełomie 2005 i 2006 r., modernizację i rozbudowę Ośrodka Zdrowia na potrzeby NZOZ i Hospicjum w Krzyżowicach w 2005 r., remonty i rozbudowy szkół podstawowych w Pawłowicach i Warszowicach (Nagroda III Stopnia w konkursie Budowa Roku 1999 – za dobrą jakość robót oraz wzorową organizację budowy Szkoły Podstawowej w Warszowicach) oraz Gimnazjum Nr 2 w Pawłowicach. Firma realizuje również zadania poza terenem gminy, np. adaptacja budynku dla potrzeb Placówki Terenowej KRUS w Pszczynie w 1999r. czy budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie całego kraju. Zbudowana w 2008 roku Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim stała się osobliwą atrakcją turystyczną nie tylko w powiecie pszczyńskim i województwie, ale całym kraju. W październiku 2009 r. inwestycja ta otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w kategorii: urbanistyka.
      Firma Budownictwo- Obsługa Budownictwa działa na rynku już 35 lat i aktualnie zatrudnia 35 etatowych pracowników. Co roku firma szkoli również adeptów sztuki budowlanej z okolicznych szkół.

 


 

Last update at: 18.01.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected