Rok 2012

Firma z Tradycjami

Laureat roku 2012

     Bank Spółdzielczy w Pawłowicach jest spadkobiercą tradycji kasy typu Reiffeisena, założonej i prowadzonej w 1901 roku w Warszowicach przez ks. Franciszka Miczka, a w 1907r. w Pawłowicach. Na przestrzeni minionych lat Bank Spółdzielczy przechodził ewolucje, przeobrażenia w nazwie, strukturze organizacyjnej i wielkości terenu działania. W latach 1950-1956 nosił nazwę Gminnej Kasy Spółdzielczej, potem do 1962 r. była to Kasa Spółdzielcza, a następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Na zebraniu przedstawicieli w 1966 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. 

     Bank jest instytucja samodzielną, zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A..Zarząd Banku ma możliwość podejmowania szybkich decyzji, skrojonych na potrzeby danego klienta. Usługi oferowane przez Bank zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności, skierowane są głównie do osób fizycznych, firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników.
Duże znaczenie dla rozwoju Banku ma wieloletnia obsługa bankowa budżetu Gminy Pawłowice. 

Dążąc do poszerzenia kręgu odbiorców swoich usług Bank prowadzi działalność w siedzibie Banku oraz 4 punktach kasowych, które sukcesywnie uruchamiał.
- w roku 2000 w Pawłowicach – na Osiedlu,
- w roku 2001 w Pielgrzymowicach,
- w roku 2004 w Studzionce,
- w roku 2010 w Warszowicach.
Bank rozwija sieć własnych bankomatów w placówkach obsługi. Struktura banków spółdzielczych posiada największa sieć bankomatów.

Bank Spółdzielczy realizując swoja misję, nie nastawia się jedynie na zysk, ale kieruje się również zasadami solidarności, lojalności, wzajemnej pomocy, a przede wszystkim troską o lokalną społeczność, która ten Bank powołała i jest jej własnością.
Prowadzona działalność została doceniona przez Radę Gminy w Pawłowicach.

Z uwagi na intensywny rozwój prowadzonej działalności i trudnych warunków lokalowych Bank w latach 2004 -2008 realizował inwestycje związaną z budową nowej siedziby- funkcjonalnej, bezpiecznej, nowocześnie wyposażonej, która ma służyć obecnym i przyszłym klientom Banku. Centrala Banku jest jego wizytówką, elementem promocji i narzędziem dla sprostania
konkurencji na lokalnym rynku usług bankowych. 

Bank jest laureatem następujących wyróżnień:
„Za zasługi dla Gminy Pawłowice”
„Złoty Gepard Biznesu 2009”

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
ul.Zjednoczenia 62B
43-250 Pawłowice
tel. (32) 47-21-924
fax. (32) 47-28-556
e-mail: bspawlowice@pro.onet.pl

 


 

Last update at: 18.01.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected