Inwestycje zakończone w 2015

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2015 r

  • Rewitalizacja parku przy willi Reitzensteinów w Pawłowicach

W ramach zadania „Rewitalizacja Parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach” wykonano alejki parkowe wraz z wyspami na ławki, oświetlenie parku, zabudowano faszynę stawu, zlikwidowano wyspę, posiano trawę i zabudowano 10 ławek, 9 koszy na śmieci oraz 2 tablice informacyjne.

  • Zabudowa drewnianej altany przy boisku Szkoły Podstawowej w Warszowicach

W ramach zadania „Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych” zrealizowano pierwszą INICJATYWĘ LOKALNĄ przy boisku Szkoły Podstawowej w Warszowicach: Gmina zabudowała drewnianą prostokątną altanę o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami, z orynnowaniem, grillem, oświetleniem i wyposażeniem w postaci: ław i stołów drewnianych malowanych; Mieszkańcy Warszowic wykonali podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej brukowej gr.6cm oraz wyrównali przyległy teren.

  • Zabudowa dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach

W ramach zadania „Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych” wykonano zabudowę z dostawą dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach: wyciskanie siedząc i wioślarz na podwójnym pylonie oraz prasa nożna i twister na podwójnym pylonie.

  • Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach

Koszt przebudowy ul. Zawadzkiego w Golasowicach wyniósł 3 mln 70 tys złotych wraz z remontem dróg: ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach. Inwestycyjna została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych i otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,5 mln złotych. Gmina Pawłowice na wykonanie inwestycji przeznaczyła 650 tysięcy złotych. Pozostałą część kosztów sfinansował powiat. Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm Drogród z Ćwiklic i Bud Rol z Golasowic. Ulica Zawadzkiego została przebudowana na długości ok. 1200 metrów (od. drogi wojewódzkiej 938 do ul. Długiej). W ramach prac został przebudowany również chodnik.

W ramach inwestycji wyremontowany został również odcinek ul. Kasztanowej (ok. 570 m) oraz ul. Wiejskiej (ok. 830 m)

  • Przebudowa ul. Karola Miarki w Pielgrzymowicach
  • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 17 wraz z parkingiem i oświetleniem
  • Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach

Od kwietnia 2015 r. na drodze gminnej ul. Grzybowej były prowadzone prace inwestycyjne. Gruntowanie został przebudowany odcinek drogi o długości ok. 190 metrów, powstały zjazdy z kostki brukowej i kanalizacja deszczowa. Natomiast ok. 150 metrów  nawierzchni drogi wraz z zjazdami zostało wyremontowane. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, którego liderem był: D-ART. Damian Ogrodowski z Rybnika. Koszt inwestycji wyniósł ok. 450 tys.

  • Centrum Kultury w Pawłowicach

Dane dotyczące budynku:
powierzchnia użytkowa 3809,30 m2
kubatura 24696 m2
wymiary budynku  58,86 m x 41,69 m
wysokość 11,73 m

Prace budowlane prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” z Katowic trwały od 08.05.2013r do dnia 30.01.2015r.

Zakres robót budowy Centrum Kultury dotyczył wykonania budynku z parkingami podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, przebudową sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej; budowy przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego; teletechnicznego, rozbiórki istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury; budowy zjazdu publicznego i miejsc postojowych naziemnych.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieści w sobie funkcję kulturalne, edukacyjne oraz pomocnicze i techniczne.

W kondygnacji podziemnej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych z 24 miejscami postojowymi w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Poza tym w kondygnacji podziemnej umiejscowiono pomieszczenia techniczne m.in. rozdzielnię główną, stację wymienników ciepła, pomieszczenie wodomierzy i inne.

Na parterze możemy wyróżnić 6 stref: wejściową, sali widowiskowej, sali bankietowej, administracyjną, zaplecza higieniczno-sanitarnego, techniczną powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej.

Na I piętrze wyróżniamy 2 strefy tj.: pracowni muzycznych i pracowni teatralnych powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej.

Na  II piętrze znajdują się 4 strefy: pracowni dydaktycznych, „sztuki”, komunikacji, techniczna, powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej.

Wszystkie kondygnacje budynku obsługiwane są w zakresie komunikacji pionowej poprzez trzy klatki schodowe oraz dźwig osobowy.

Przy zagospodarowaniu budynku wykonano:  nowy zjazd na ul. Mickiewicza oraz drogę manewrową od zjazdu na ul. Mickiewicza do obsługi 9 miejsc postojowych wraz z dojazdem do rampy; drogę manewrową od strony istniejącego zjazdu na ul. Zjednoczenia dla obsługi 31 miejsc parkingowych przy budynku; plac pieszy od ściany frontowej budynku.

Last update at: 14.02.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected