Inwestycje zakończone w 2016

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2016 r

  • Przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach 

W ramach zadania została przebudowana droga z kostki brukowej wraz z budową zjazdów i budową odwodnienia dróg.

  • Przebudowa ul. Pięknej w Pielgrzymowicach

W ramach zadania została przebudowana droga z kostki brukowej wraz z budową zjazdów i budową odwodnienia drogi.

  • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

W ramach zadania "Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice" wykonano wymianę konstrukcji podłogi i parkietu sali gimnastycznej oraz przebudowę części korytarza na pomieszczenie dla logopedy i pedagoga oraz pomieszczenie dydaktyczne przy stołówce; zakupiono niezbędny sprzęt do siatkówki i koszykówki oraz wyposażono nowe pomieszczenia w biurka, regały, stoły, krzesła; dostosowano placówkę do przepisów przeciwpożarowych poprzez wyminę drzwi i zabudowę lamp ewakuacyjnych.

  • Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu małej sali gimnastycznej z położeniem papy, zlikwidowano gzyms dużej sali gimnastycznej oraz wykonano pokrycie gontami dachów skośnych dużej sali gimnastycznej. W ramach zadania w szkolnej kuchni wymieniono instalację elektryczną.

  • Termomodernizacja z częściową przebudową Publicznego Przedszkola "W Modrzewiowym Ogrodzie" w Pawłowicach

W ramach zadania w budynku przedszkola wykonano nadbudowę tarasów piętra i rozbudowano pomieszczenia na tej kondygnacji, zmieniono konstrukcję dachu ze spadkami na zewnątrz, docieplono ściany zewnętrzne, przebudowano elewację, wybudowano ogród zimowy na istniejącym tarasie parteru, przebudowano schody zewnętrzne, wymieniono pokrycie daszku nad wejściem głównym, przebudowano instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną.

  • Zabudowa piłkochwytów w Krzyżowicach

W ramach zadania "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach" wykonano zabudowę piłkochwytów o długości 10 m i wysokości 5 m pomiędzy boiskiem do siatkówki plażowej, a boiskiem ze sztucznej trawy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krzyżowicach.

  • Zabudowa dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń w Pielgrzymowicach

W ramach zadania "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach" wykonano zabudowę z dostawa dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń, które zostały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach; biegacz i orbitrek na podwójnym pylonie oraz wyciskanie siedząc i wyciąg górny na podwójnym pylonie.

  • Zabudowa dwóch urządzeń zabawowych w Jarząbkowicach

W ramach zadania "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach" wykonano zabudowę z dostawą dwóch urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy i stożek, które zostały zlokalizowane przy placu zabaw w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej.

Last update at: 14.02.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected