Inwestycje zakończone w 2017

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2017 r

 • Budowa pumptracka w Pawłowicach Osiedlu

W ramach zadania wybudowano sześćdziesięciometrowy modułowy pumptrack zlokalizowany na placu za Osiedlowym Domem Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

 • Nowe trybuny oraz bramki

W ramach inwestycji na boisku przy strażnicy OSP w Warszowicach zamontowano nowe trybuny dwurzędowe na 51 miejsc siedzących oraz bramki aluminiowe.

 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Warszowicach wraz z siecią wodociągową magistralną

Informacje o inwestycji:

1) SIEĆ WODOCIĄGOWA MAGISTRALNA
Podpisanie umowy z firmą P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda – 04.04.2016 r.
Zakończenie realizacji umowy: 21.04.2017 r.
Wartość wykonanych robót: 8.107.561,82 zł netto;
Zadanie inwestycyjne obejmowało:
- budowę sieci wodociągowej o łącznej długości: 10.047,51 mb
- budowę sieci światłowodowej o łącznej długości: 9.862,02 mb,
- budowę 4 komór wodomierzowych oraz 3 komór kontrolno – pomiarowych,
- modernizację 5 istniejących komór wodomierzowych,

2) STACJA UZDATNIANIA WODY
Podpisanie umowy z firmą Otech Sp.z o.o. – 30.06.2016 r.
Zakończenie realizacji umowy: 28 marca 2017 r.
Wartość wykonanych robót: 5.586.602,31 zł netto
Rozruch technologiczny: 27 kwietnia 2017 r.
Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę:
- obiektu stacji uzdatniania wody o kubaturze – 21,42 m x 12,62 m
- dwóch zbiorników retencyjnych wody surowej o pojemności 2 x 750m3
- zbiornika wód popłucznych
- wyposażono w agregaty i aparaturę kontrolno – pomiarową 4 studnie głębinowe,
- sieci zewnętrzne: rurociąg wody surowej, rurociąg kanalizacji deszczowej, rurociąg kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości 1.431,1 mb
- muru oporowego,
- stacji TRAFO
- filtrów piaskowo - antracytowych o wymiarach:2,5m x 3,0 m
- filtrów węglowych o wymiarach: 2,5 m x 3,6 m

Razem wartość SUW + Magistrala: 13.694.164,13 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 r., jego całkowita wartość wynosi 15.184.348,52 zł netto. Oprócz w/w prac zaplanowano budowę ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 88,9 kWp, których roczna produkcja energii będzie wynosić ok 80,5 MWh. Pobór wody odbywać się będzie ze studni S-4 i S-5, których łączna wydajność wynosi 180m3/h, natomiast obiekt SUW został zaprojektowany na 3600 m3/dobę co w skali roku pozwoli wyprodukować 1.314.000,00 m3 wody uzdatnionej. Woda ta pozwoli zasilić 12 731 mieszkańców z sołectw Warszowice, Krzyżowice, Pniówek oraz Pawłowice, zaś wyprodukowana ewentualna nadwyżka wody zostanie dostarczona do KWK Pniówek. Obiekt stacji został wyposażony w kamery termowizyjne.

Woda surowa studni S-4 i S-5 posiada następujące parametry:
Na+ = 22,85 mg/l (norma do 200)
Ca2+= 50,55 mg/l
Mg2+ = 9,94 mg/l (norma 30 – 125)
K+ = 1,69 mg/l
HCO3- = 82,25 mg/l
SO42- = 74,2 mg/l
Cl- = 99,0 mg/l
F- = <0,10 mg/l

Mineralizacja wody surowej wynosi zatem: 340,58 mg/l i zaliczana jest do wód średnio twardych.

 • Zagospodarowanie terenu mieszkalno - usługowego przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach

W ramach inwestycji powstała nowa ulica Mały Rynek, która została wykonana z kostki brukowej i ma charakter ciągu pieszo – jezdnego służącego klientom obiektów handlowych oraz mieszkalno – usługowych. Droga o długości 200 m łączy jednokierunkowym węzłem komunikacyjnym obszar znajdujący się pomiędzy ul. Mickiewicza, ul. K. Miarki i ul. Zjednoczenia, na którym powstają kolejne budynki. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową odwadniającą teren, parking od strony ul. Mickiewicza oraz przebudowano kolidujące sieci z gazem i wodociągami. Inwestycja powstała w ramach inicjatywy lokalnej. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w tym miejscu wykonali roboty ziemne przy budowie parkingu.

 • Nowy dach strażnicy OSP w Pielgrzymowicach

W ramach inwestycji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach wymienione zostało pokrycie dachowe o powierzchni 850 m2. Nowy dach wykonany jest z blaszanej dachówki z 30 - letnią gwarancją.

 • Budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach

Zakończony został czwarty etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach. Wykonano 360 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Zielonej do ul. Brzozowej. Inwestycja jest zadaniem powiatu pszczyńskiego, natomiast gmina Pawłowice wsparła finansowo zadanie.

 • Nowe punkty świetlne w Pawłowicach

W ramach zadania na ulicy Klonowej wraz z łącznikiem do ulicy Stawowej w Pawłowicach oddano 23 punkty świetlne zlokalizowane. Nowe oświetlenie to lampy ledowe, które dają naturalną barwę światła, a także zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne oświetlenie latarni sodowych.

 • Przebudowa parkingu w Warszowicach

W ramach inwestycji przebudowie został poddany parking obok kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Warszowicach. Na nowym parkingu znajduje się miejsce dla około 100 samochodów. W ramach prac uporządkowano sprawy związane m. in. z kanalizacją, oświetleniem oraz ułożono nawierzchnię z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • Zabudowa drewnianej altany za Domem Ludowym w Krzyżowicach

W ramach zadania powstała drewniana prostokątna altana o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami oraz z orynnowaniem. W środku jest grill, ławy oraz stoły. Altana wybudowana jest w ramach inicjatywy lokalnej, podobnie jak altany z pozostałych sołectw. W ramach inicjatywy mieszkańcy Krzyżowic zadeklarowali prace przy budowie chodnika prowadzącego od wiaty do asfaltowego placu przy strażnicy OSP.

 • Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

W ramach zadania przebudowano istniejące, mocno wyeksploatowane boisko na boisko wielofunkcyjne z bieżnią ogólną o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę (2 boiska), koszykówkę (2 boiska) i do pilki ręcznej lub mini piłki nożnej z piłkochwytami za bramkami, bieżnią i torem do skoku w dal. Teren został utwardzony, zamontowano monitoring oraz oświetlenie, dzięki któremu z obiektu można korzystać po zmroku. Powstał specjalny plac do ćwiczeń sprawnościowych, z którego korzystać będą m.in. klasy mundurowe. Zabudowano ławki, kosze na śmieci oraz wyremontowano istniejącą trybunę. Od ul. Pukowca i sąsiadującej działki wymieniono ogrodzenie. Inwestycja wyniosła 1 mln 285 tys. 586,28 zł brutto, a prawie 50% kwoty dofinansowane było z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Główny zakres robót wykonało PHU GAWLIK Paweł Gawlik z Oświęcimia, natomiast niskie ogrodzenie wykonał ZPUH Ar-Met Goraus Zbigniew z Oświęcimia.

 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach Osiedlu

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 137 metrów wraz z parkingiem gdzie zwiększona została liczba miejsc postojowych, chodnikiem, odwodnieniem oraz wymianą słupów oświetleniowych. Nawierzchnia drogi oraz parkingów, podobnie jak na pozostałych drogach bocznych ul. Polnej została wykonana z szarej kostki betonowej. Wartość inwestycji wyniosła 495.549,32 zł brutto, w tym 63.042,14 zł brutto oświetlenie. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WEKER 02" z Jastrzębia - Zdroju.

 • Budowa inhalatorium

Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Elementem charakterystycznym budowli jest przeszklona ściana i wieża nad głównym wejściem doświetlająca wnętrze. Kolorystyka jest utrzymana w tonacji biało - szarej. W inhalatorium znajdują się drewniane ławki, miejsce do zabawy dla najmłodszych oraz kilka leżaków. W podziemnym zbiorniku mieści się 10 metrów sześciennych solanki, która jest rozpylana w powietrzu z fontanny za pomocą specjalnych dysz i krąży w obiegu zamkniętym. Z obiektu o powierzchni 250 metrów kwadratowych jednorazowo może korzystać ok. 30 osób. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wewnątrz znajdą się sanitariaty i poidełko z wodą ze studni głębinowej. Wykonawcą zadania była firma SKID z Pawłowic, a wartość inwestycji wyniosła 1,9 mln zł. Projekt obiektu opracowała Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa. Inhalatorium czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od 9.00 do 20.00. Wstęp kosztuje 1 zł.

 • Budowa II etapu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AREX z Warszowic wykonało 404 metry chodnika i dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wodzisławskiej, od ul. Poprzecznej do ul. Prostej o łącznej szerokości 3,50 m. Jest ona oddzielona od jezdni pasem zieleni i rowem przydrożnym. W ramach inwestycji istniejące zjazdy do posesji zostały przebudowane, a w miejscu zatoki autobusowej ciąg pieszo - rowerowy poprowadzono za wiatą. Wartość zadania wyniosła 362 601,53 zł brutto.

 • Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golasowicach

W ramach zadania zabudowano piłkochwyty o wysokości 5 m i długości 20,20 m przy boisku szkolnym oraz wymieniono 45 metrów ogrodzenia od ul. Korczaka. Przy boisku zabudowano panele ogrodzeniowe otrzymane ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Koszt zadania wyniósł 34 tys. 285,94 zł brutto, w tym koszt odzyskanych paneli 18 tys. 787,94 zl brutto. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Goraus Grażyna z Warszowic.

 • Budowa chodnika przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach

Zakończona została trwająca od października 2017r., budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach. Ma on 234 m długości i 1,5 m szerokości. Odwodnienie chodnika i jezdni odbywa się kratkami ściekowymi. Na początkowym odcinku woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej przy ul. Ruptawskiej, a w drugiej części chodnika spływa do przebudowanego i umocnionego elementami betonowymi przydrożnego rowu. Wartość inwestycji wyniosła 188 208,84 zł brutto. Zrealizowała ją Firma Handlowo-Usługowa DIEGO z Wisły Małej

Last update at: 19.04.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected