Inwestycje zakończone w 2018

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2018 r

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej.

W ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry: w siatkówkę (1 boiska), koszykówkę (2 boiska) i do piłki ręcznej lub mini piłki nożnej. Wokół boiska zamontowano piłkochwy, a  gabionami wzmocniono skarpę. Rozbudowano plac do ćwiczeń, zabudowano dodatkowe urządzenia: piłkarzyki i tablicę do gry w kółko-krzyżyk, zabudowano ławki, kosze na śmieci. Teren został utwardzony i oświetlony. Inwestycja kosztowała 940.040,51zł brutto. Cały zakres wykonała firma  LESZEK KUŁAK Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny.

2. Przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach

W ramach etapu IV przebudowano 586 m drogi, nawierzchnia jezdni wykonana z betonu asfaltowego, zjazdy o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa kamiennego. Wartość inwestycji 498.703,82 zł

3. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach.

Wybudowano nowy plac zabaw, na którym zabudowano: zestaw zabawowy STATEK, huśtawkę podwójną, huśtawkę z bocianim gniazdem, huśtawkę ważkę, kiwak-ważka, kiwak-helikopter, piaskownicę, 3 leżaki 2 kosze na śmieci, 5 ławek i stolik podwójny. Tren został ogrodzony i miejscowo utwardzony. Całe zadanie zrealizowała firma APIS POLSKA z Jarosława. Koszt 118.556,07zł, w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 60.000,00zł.

4. Rozpoczęcie budowy Centrum Przyjaznego Rodzinie w Warszowicach.

W ramach I etapu FUNDUSZU SOŁECKIEGO zabudowano 1 podwójne urządzenie do ćwiczeń wysiłkowych, 2 urządzenia zabawowe, 3 ławki oraz miejscowo utwardzono teren kostką brukową. Koszt 26.416,58zł.

5. Zabudowa żaluzji w altanie w Warszowicach sfinansowana z  FUNDUSZU SOŁECKIEGO, koszt 6.022,00zł.

6. Zabudowa żaluzji w altanie w Pawłowicach sfinansowana z  FUNDUSZU SOŁECKIEGO, koszt 6.022,00zł.

7. Rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego.

W ramach I etapu FUNDUSZU SOŁECKIEGO rozbudowano plac o 3 urządzenia zabawowe i 1 ławkę. Koszt 23.973,64zł.

8. Budowa parkingu i chodnik wzdłuż ul. Polnej w Pawłowicach

Powstało 26 miejsc parkingowych i 2 dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik z kostki betonowej. Koszt zadania 153.950,18 zł.

9. Zabudowa urządzeń małej architektury na ogrodzonym terenie jako wybiegu dla psów w Pawłowicach Osiedle.

W ramach zadania wykonano: ogrodzenie z paneli ocynkowanych, śluze ogrodzenia, nasadzenie drzew; zamontowano: dystrybutor na torebki na psie odchody, płotki duże, równoważnie dużą, przeskok potrójny okrągły, słupki do slalomu, regulamin, psia toaleta, ławki metalowo-drewniane z oparciem, kosze na odpady. Wartość inwestycji 115.683,42 zł.

10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wodzisławskiej (od ul. Górniczej do ul. Kruczej) etap III

Zadanie prowadzone przez Gminę Pawłowice na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Pszczyńskim. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy na długości 830mb. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej czerwonej 1.556,50 m2. Przebudowa chodnika 1.092,10 m2. Koszt zadania 467.247,18 zł w tym udział gminy 367.247,18 zł, udział powiatu 100.000,00 zł.

11. Remont nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach (od ul. Poprzecznej wraz z rondem)

Zadanie prowadzone przez powiat. Remont na odcinku ok. 704 m. Koszt zadania 916.178,37 zł w tym udział gminy 732.942,70 zł, udział powiatu 183.235,67 zł

12. Budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach wraz z oświetleniem

W ramach zadania wykonano jezdnie asfaltową, chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej czerwonej, słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane. Koszt inwestycji 938.727,76 zł w tym oświetlenie 83.585,73 zł

13. Przebudowa drogi do pól – ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach

Przebudowano 915,5 m drogi, nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kruszywa. Wartość inwestycji 793.480,12 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 228.750,00 zł.

14. Parking przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach

Wybudowano parking, chodniki i dojścia i miejsca na stojaki rowerowe z kostki brukowej. Remont nawierzchni dojazdowej do zaplecza szkoły. Koszt zadania 247.865,32 zł.

15. Rozbudowa placu do ćwiczeń wysiłkowych przy ZSP Krzyżowice

Zabudowano 4 urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych wraz z utwardzeniem placu wokół nowych urządzeń. Koszt 18.983,56zł. z funduszu sołeckiego.

16. Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach (od ul. Szkolnej w kierunku Osin)etap II

Zadanie prowadzone przez Powiat. Wykonano 266 mb chodnika ze zjazdami. Koszt zadania 197.483,83 zł w tym udział gminy 82.483,83 zł, udział powiatu 115.000,00 zł

17. Przebudowa ul. Konopnickiej w Golasowicach

Długość przebudowywanej drogi wynosi 1.204m, nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i parking z kostki brukowej. Szykany drogowe z kosztki granitowej. Koszt wykonanej inwestycji 2.833.459,95 zł

18. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach - zabudowa 118szt paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły wytwarzających prąd o mocy 39,53kW. Koszt 241.115,99zł z dofinansowaniem w wysokości 170.700,50zł.

19. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach - zabudowa 118szt paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły wytwarzających prąd o mocy 39,53kW. Koszt 253.823,63zł z dofinansowaniem w wysokości 160.883,54zł.

20. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach - zabudowa konstrukcji aluminiowej i 118szt paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd o mocy 39,53kW. Koszt 268.794,49zł z dofinansowaniem w wysokości 169.440,76zł.

 

 

Last update at: 29.03.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Tomasz Porwisz
No news available.

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected