Inwestycje zakończone w 2019

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2019 r.

 1. Wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2

W ramach zadania wykonano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, obok powstał rozbieg do skoku w dal wraz z piaskownicą. Istniejące do tej pory boiska tj. do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej zostały wyprofilowane warstwą wyrównawczą z kruszywa i pokryte nawierzchnią poliuretanową. Wyznaczono liniena boiskach do wyżej wymienionych dyscyplin oraz zamontowano nowe urządzenia, czyli kosze do koszykówki, bramki i słupki z siatką do siatkówki. Dodatkowo wykonano drenaż wokół boisk.  Wymieniono ogrodzenia oraz dotychczasowe piłkochwyty przy boiskach na piłkochwyty hybrydowe. Trybuny zabudowano tzw. deskę kompozytową.

Koszt: 1 505 329,49 zł

 1. Remont sanitariatów przy salach w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach

Wyremontowano łazienki na dwóch kondygnacjach w obu pionach. Prace polegały na wyburzeniu ścianek, położeniu nowej posadzki i nowych płytek na ścianach. Zamontowano nowa armaturę. W łazienkach oraz w salach przy łazienkach wymieniono okna.

Koszt:  418 579,73 zł

 1. Rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego

Zabudowo huśtawki: podwójną wahadłową i huśtawkę z siedziskiem typu gniazdo. Dodatkowo plac ogrodzono niskim płotem z dwoma furtkami i wybudowano chodnik. Dla części placu zabaw wykonano nawierzchnię z piasku.

Zadanie finansowane ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz z budżetu gminy.Koszt: 89 668,79 zł

Dodatkowo z Funduszu Sołeckiego zabudowano zestaw zabawowy i mini wyspy POGODYNKI. Koszt: 24 073,23 zł.

 1. Rewitalizacja parku przy wili Reitzensteinów w Pawłowicach.

Doposażono plac zabaw w huśtawki wahadłowe, dwuosobowe, karuzelę i piaskownicę.

 1. Modernizacja Placu zabaw w parku ks. Prof. Stanisława Pisarka

Wymiana urządzeń zabawowych w parku ks. Prof. Stanisława Pisarka w Pawłowicach. Zadanie sukcesywnie realizował Gminny Zespół Komunalny, który wymienił wyeksploatowane już urządzenia na nowe, posiadające stosowne atesty i certyfikaty. Wymieniono zjazd linowy, ustawiono nową karuzelę oraz kolorową huśtawkę. Zamontowano również nowy zestaw zabawowy ze ślizgawką, zaś  piaskownicę ogrodzono bezpiecznymi elastycznymi  krawężnikami.

 1. Zagospodarowanie placu zabaw przy wielofunkcyjnym boisku w Jarząbkowicach

W ramach zadania zamontowano duży zestaw do zabawy m.in. z dwoma ślizgawkami, drabinkami, ruchomym podestem i ślizgiem strażackim. Urządzenia, które już znajdowały się w tym miejscu, zamontowano na nowo, aby układ placu zabaw był jak najbardziej funkcjonalny. Teren wysypano piaskiem i ustawiono dwie ławeczki. Zlikwidowano dotychczasowe ogrodzenie z siatki i zastąpiono je estetycznym płotkiem z dwoma furtkami. Koszt: 122 796,79 zł

 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach

W ramach zadania na długości 343 m powstał chodnik w całości z kostki brukowej  o szerokości 2 m. Dodatkowo na dwóch odcinkach wybudowano odwodnienie kanalizacji deszczowej, które odprowadza wodę z jezdni i chodnika. Przebudowany został również przepust pod ul. Wiejską o średnicy 80 cm. Prace wykonuje firma PUP ROL-BUD s.j. z Kobielic.

Wartość zadania to 436 tys. zł. z czego gmina Pawłowice pokryje 336 tys. zł, a powiat pszczyński 100 tys. zł. Z uwagi na fakt, że jest to droga powiatowa, prace nadzorował Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

 1. Zamontowanie urządzeń zabawowych przy Domu Ludowym w Pniówku.

W ramach zadania zamontowano dwa linaria typu: namiot i stożek.

Finansowane były z Funduszu sołeckiego  ich koszt: 10 299,62 zł

 1. Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku

W ramach zadania został przebudowany odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką  - ul. Pszczyńską w Jastrzębiu-Zdroju do skrzyżowania z ul. Kanarkową w Pniówku. W ramach robót ściągnięto dotychczasową nawierzchnię, wybudowano kanalizację deszczową i położono nową nawierzchnię na kilku warstwach konstrukcyjnych. Wzdłuż drogi rozbudowano oświetlenie i powstał jednostronny chodnik.

Prace wykonał P.U.P. ROL-BUD z Kobielic. Całkowity koszt inwestycji to 2 mln. 118 tys. zł. Na wniosek urzędu gminy zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych województwa śląskiego w wysokości 1 mln. 4 tys. zł. Ponadto gmina Pawłowice podpisała ugodę z KWK Pniówek na zwrot kosztów zabezpieczenia drogi przed wpływami szkód górniczych, które występują w tym rejonie.

 1. Przebudowa ul. Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach

W ramach zadania na ulicy Widokowej położono nawierzchnię asfaltową na długości ok. 525 m, zagospodarowano pobocza, które po jednej stronie zostały utwardzone, zaś po drugiej są gruntowe. Na ulicy Wiśniowej położono nawierzchnię z kostki betonowej, na długości ok. 160 m. Drogi ograniczone są krawężnikami, natomiast do każdej posesji wykonano zjazdy z kostki brukowej. Przebudowa dróg wiązała się również z wykonaniem kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę do rzeki Bzianki. Obie drogi zostały oświetlone 15 latarniami.

Prace wykonała firma „BUD-ROL” Bogusław Reclik z Golasowic, a ich koszt wyniósł ok. 1 mln 930 tys.

 1. Przebudowa drogi do pól – ul. Krzyżowa w Pielgrzymowicach

W ramach zadania została wykonana droga o długości 742 m i szer. 3,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kamiennymi poboczami o szer. do 0,5m.

Wykonawcą robót była Firma „DOMAX'' z Boronowa. Koszt: 446.638,30 zł.

 1. Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Stanisława Lema w Golasowicach

W ramach zadania przebudowano ul. Stanisława Lema w Golasowicach. W efekcie prac, droga o szerokości 4,5 m i długości ok 230 m,  została pokryta podwójną warstwą asfaltu (wiążącą oraz ścieralną). Wykonano kanalizację deszczową, a wzdłuż jezdni położono krawężniki i przebudowano zjazdy do posesji. Dodatkowo wybudowano drugie skrzyżowanie z  sąsiadującą  ul. Konopnicką. Przy okazji kompleksowej przebudowy, od strony boiska wybudowano 20 miejsc parkingowych. Zadanie realizowała firma DIEGO z Wisły Małej,

Koszt inwestycji wyniósł ok. 716 932,62  zł

 1. Zagospodarowanie terenu Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach

W ramach zadania zamontowano 2 bujaki i  wybudowano chodnik.

Koszt: 14 857,10 zł

 1. Tor wrotkowy

W wielofunkcyjnej hali , w której od listopada do marca jest lodowisko, w sezonie wiosenno-letnim powstaje tor do jazdy na rolkach i wrotkach. Położenie specjalnej nawierzchnia modularnej zapewnia odpowiedni komfort jazdy, a także jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne spowodowane rolkami. Dodatkowo wyrysowane zostały linie boisk do gry w badmintona, koszykówki i unihokeja oraz ustawiono stoły do ping-ponga. Na terenie obiektu działa wypożyczalnia wrotek.

 1. Ekrany dźwiękochłonne wzdłuż wiślanki

Zakończono III etap budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81. Ekrany dźwiękochłonne powstały na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową w Warszowicach do skrzyżowania z ul. Spacerową w Pawłowicach.

 1. Zmiana organizacji ruchu wzdłuż ul. Zjednoczenia - wytyczenie trasy rowerowej

Z inicjatywy Urzędu Gminy w Pawłowicach Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie przystąpił do prac związanych z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.

Po obu stronach ul. Zjednoczenia  wytyczono ścieżki rowerowe, zgodnie z kierunkiem jazdy. W najbardziej uszkodzonych miejscach sfreszowano nawierzchnie jezdni i w tych miejscach położono nowy asfalt. Zamontowano nowe oznakowanie pionowe, które dostosowano do obowiązujących przepisów oraz do oznakowania obowiązującego na drogach gminnych w Pawłowicach. Wyrysowano oznaczenia poziome dróg.

Last update at: 06.05.2020
Author: UG Pawlowice
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected