Inwestycje zakończone w 2020

Inwestycje zakończone w 2020

 • Przebudowa Szkoły Podstawowej Warszowice

Przeprowadzono kompleksowy remont dachu nad najstarszą częścią szkoły, dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe nad częścią zaplecza sportowego oraz nad łącznikiem sali gimnastycznej ze szkołą, a dach nad salą gimnastyczną został pomalowany  oraz odnowiono elewację. Gruntownie wyremontowano dużą salę gimnastyczną. Wstawiono nowe okna, drzwi, zamontowano oprawy lamp, a na ścianach  - specjalne płyty poprawiające akustykę. Dzięki zamontowaniu kotary , która dzieli dużą salę gimnastyczną, zajęcia sportowe mogą odbywać  się dla dwóch grup jednocześnie.  W dużej i małej sali gimnastycznej renowacji poddano również parkiet. Wartość inwestycji:  2.092.809,65 zł.

 

 • Rozbudowa Przedszkola w Warszowicach

Zadanie polegało m.in. na wybudowaniu dwóch dodatkowych sal wraz z sanitariatami i pomieszczeniami na pomoce dydaktyczne, powstały również pomieszczenia dla pedagoga i logopedy. Kuchnia została przebudowana i wyposażona w nowe sprzęty. Wybudowano klatkę schodową, z której jest wejście do osobnych szatni na parterze i piętrze. Dzięki zamontowaniu  windy i przebudowie toalet obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabudowano system alarmu, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, systemu kontrolo dostępu, instalacji telefonicznej i internetowej. Wartość inwestycji: 2.694.573,77 zł.

 

 • Remont Przedszkola Publicznego nr 1

Wykonano szereg prac, dzięki którym przedszkole nabrało nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale zwiększona została przestrzeń, komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania budynku. Powstała doskonale urządzona kuchnia. Na jej środku znajduje się wyspa, do której zakupiono 10-poziomowy piec konwekcyjno-parowy. Oprócz tego dzięki podzieleniu wysokiego pomieszczenia stropem wyodrębniono dodatkową salę. W przedszkolu na piętrze powstał więc dodatkowy, przestronny pokój. Ponadto powstały dwie nowe łazienki (na parterze i pierwszym piętrze) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda. Budynek został także dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Budynek zmienił się nie tylko w środku, ale również z zewnątrz - odświeżono elewację obiektu, przebudowano wejście do przedszkola. Wartość inwestycji: 616.154,79 zł.

 

 • Nadbudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach.

Nadbudowano dwie sale lekcyjne – chemiczną i fizyczną dodatkowo wyposażono salę chemiczną w dygestorium wraz z wentylacją. W 2020 roku rozpoczęły się również prace związane z budową sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz rozbudową biblioteki. Prace będą kontynuowane w roku 2021. Wartość inwestycji: 1.846.081,36 zł.

 

 • Remont Osiedlowego Domu Kultury

Wyremontowano elewację budynku, która teraz jest w jasnoszarym kolorze z żywymi akcentami w postaci kolorowych pasów, a w oknach umieszczono nowe barierki. Dodatkowo wykonano opaskę drenażową wokół budynku oraz  naprawiono murki  oporowe i nawierzchnię tarasu.

 • Rozbudowa placu zabaw w parku im. S. Pisarka w Pawłowicach

Plac zabaw, na którym znajdują się urządzenia dla najmłodszych dzieci, został ogrodzony kolorowym płotkiem z trzema furtkami z samozamykaczami.  Dotychczasowa poliuretanowa nawierzchnia została zdemontowana, a nawierzchnia wysypana została piaskiem. Zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe, między innymi są to: helikopter na sprężynie, mini zjeżdżalnia, tablica z kierownicą, a także wyspa „mini duo” oraz wyspa „mini nutka” z cymbałkami, dzięki której dzieci mogą poznawać dźwięki różnych instrumentów muzycznych. Plac zabaw objęto monitoringiem. Wartość inwestycji:  90.654,91 zł. w tym dofinansowanie z Fundacji JSW w wysokości 49.000,00 zł.

 

 • Zagospodarowanie terenu Centrum Przyjazne Rodzinie

W ramach rozbudowy i dalszego zagospodarowywania tego miejsca  wykonano zjazd, posadzono 10 klonów, ustawiono ławki i kosze oraz zabudowano stojak na rowery. Dodatkowo pojawił  się duży zestaw  zabawowy oraz huśtawka ważka. Wartość inwestycji: 14.857,10zł.

 

 • Zagospodarowanie boiska sportowego w Golasowicach

Na terenie boiska sportowego w Golasowicach przy ul. Konopnickiej wymieniono siatki na piłkochwytach i części niskiego ogrodzenia, przeprowadzono remont słupów ogrodzenia  oraz  zakupiono pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo zakupiono żaluzje zewnętrzne dla altany znajdującej się przy boisku. Oba zadania wykonane zostały w  ramach Funduszu Sołeckiego, a ich koszt to 19477,42 zł.

 

 • Skwer przy Domu Ludowym w Pniówku

W ramach funduszu sołeckiego powstał skwer – miejsce odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Powstały utwardzone alejki, a wzdłuż chodnika ustawiono pięć ławek, przy których zasadzono magnolie. Plac upiększają ozdobne trawy i krzewy oraz trzy ozdobne głazy

 

 

Inwestycje drogowe zakończone w 2020 r.:

 

 • Przebudowa ul. Kolejowej w Warszowicach

Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową oraz przebudowano oświetlenie uliczne. Powstała ścieżka o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m i długości 444,73m ograniczonej krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony zieleńca. Wartość inwestycji: roboty budowlane wraz z projektem 440.472,23 zł (w tym oświetlenie uliczne 35.560,60 zł).

 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Ligonia w Krzyżowicach.

We współpracy z powiatem wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 520mb wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów. Koszt zadania 560.508,89 zł, udział finansowy gminy 145.000,00 zł, udział powiatu 177.143,89 zł, udział budżetu państwa 238.365,00 zł.

 

 • Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Pniówku.

Ścieżka z urządzeniami rekreacyjnymi i tablicami edukacyjnymi biegnie przez las, pomiędzy ul. Kruczą a ul. Słowików, ma długość 344m i szerokość 3m, jej nawierzchnia wykonana została z szarego grysu. Wzdłuż ścieżki usytuowane są urządzenia drewniane dla obsługi ruchu turystycznego (6 szt.) jak również tablice edukacyjne (6 szt.), ławki drewniane (6 szt.), kosze na śmieci, regulamin. Wartość inwestycji 167.607,27 zł (projekt i roboty budowlane).

 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia.

w Pawłowicach – podpisane zostało porozumienie z zarządcą drogi GDDKiA Oddział w Katowicach, na podstawie którego Gmina Pawłowice zaprojektowała i wykonała  sygnalizację świetlną (wraz z koordynacją nowo wykonanej sygnalizacji z istniejąca sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DK 81 – DW 933) Wartość inwestycji: 544.890,00 zł.    

 • Inwestycje oświetleniowe

 W ramach inwestycji oświetleniowych w 2020 r. z budżetu gminy sfinansowano wybudowanie 142 sztuk nowoczesnych lamp ledowych.  Nowe oświetlenie powstało m. in.  na ul. Spacerowej w Pawłowicach, Strażackiej w Warszowicach, wzdłuż drogi  gospodarczej od ul. Kościelnej do ul. Zjednoczenia oraz na ul. Zawadzkiego w Golasowicach. Dzięki tej ostatniej inwestycji  skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Cieszyna oraz znajdujące się tam przejście dla pieszych zostało doświetlone. Ponadto jest realizowany projekt I etapu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pawłowice, dzięki  któremu w 2020 r. we wszystkich sołectwach wymieniono  już  1020 sztuk oświetlenia na nowoczesne oszczędne lampy  ledowe.

Last update at: 18.02.2021
Author:
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected