Inwestycje zakończone w 2022

Inwestycje zakończone w 2022

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano:

Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach, zabudowano:

 • zestaw zabawowy pociąg – 1 szt.,
 • zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.,
 • karuzela z siedziskami – 1 szt.,
 • ławka z oparciem – 2 szt.,
 • zabudowano ogrodzenie niskie oraz nawierzchnię amortyzującą z piasku

     za kwotę 104.432,80 zł

Zakres w ramach funduszu sołeckiego – 65.456,00 zł
Zakres w ramach UG -38.976,80 zł

Rozbudowę placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach:

 • zabudowano dwa podwójne zestawy do ćwiczeń: biegacz +orbitrek oraz wyciskanie siedząc + wyciąg górny

      za kwotę 26.187,61 zł

Zakres wkładu Gminy Pawłowice – 18.109,07 zł;
Zakres Funduszu Sołeckiego –  8.078,54 zł;

 

W ramach WPF wykonano:

Termomodernizację wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach:

 • przebudowano budynku w zakresie dostosowania  do przepisów przeciwpożarowych tj. zabudowano klapę oddymiającą i drzwi zewnętrzne napowietrzające, wydzielono klatkę schodową, zabudowa oświetlenia awaryjnego,
 • wydzielono pomieszczenia dla potrzeb fizjoterapii na piętrze oraz rejestracji na parterze wraz z instalacjami,
 • wykonano termomodernizację ścian nadziemia i podziemia wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji,
 • przebudowano wejście do piwnicy,
 • docieplono stropodach wraz z pokryciem dachu papą,
 • zlikwidowano podjazd dla niepełnosprawnych oraz zabudowano platformę dla niepełnosprawnych,
 • odnowiono zadaszenie wejścia głównego, wymieniono balustrady tarasu wejściowego,
 • roboty malarskie w budynku,
 • zabudowano instalację wentylacji wraz z centralą wentylacyjną dla potrzeb archiwów,
 • zabudowano układu klimatyzacji,
 • wymieniono instalację hydrantową,
 • wymieniono instalację c.o.

Za łączną kwotę 2.870.020,15 zł brutto w tym odzyskany VAT w kwocie 530.254,74 zł

Wartość inwestycji 2.339.765,41 zł netto

Budowę sceny z zadaszeniem i widownią przy SP Pielgrzymowice:

 • wybudowano scenę z zadaszeniem o wymiarach 4,00 x 11,0 m  w technologii żelbetowej,
 • wybudowano widownię w formie pięciu belek łukowych na skarpie, na  115 miejsc siedzących,
 • wykonano schody terenowe oraz dojście z kostki brukowej,
 • wykonano plac przed sceną, podestu i pochylnię dla niepełnosprawnych,
 • przebudowano układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej będące w kolizji,
 • wybudowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring,
 • zabudowano kotarę zewnętrzną na scenie.

Za kwotę łączną 782.938,36 zł brutto

Pozyskano:

 • darowiznę z Fundacji JSW w wysokości 49.000,00 zł
 • dofinansowanie PROW LGD, umowa dofinansowania opiewała na kwotę 120.000,00 zł
  z uwagi na przyczyny niezależne od IKIN kwota będzie pomniejszona.

Przebudowa placu zabaw ZSP Golasowice – I etap

Wykonano zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego na strefę relaksu poprzez zabudowę:

 • dwóch leżaków
 • kosza na śmieci
 • 4 ławek z oparciami
 • chodników ze schodami terenowymi i ośmiokątnym placem oraz nawierzchnia ze zrębków drewnianych wraz z uporządkowaniem terenu wraz ze skarpami;

za kwotę 99.094,40zł

Środki budżetowe Gminy Pawłowice – 35.094,40zł;

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 64.000,00zł zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2022

Budowa placu zabaw przy PP Pielgrzymowice

 • wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku ,
 • zabudowano urządzenia zabawowe tj.: bujak jeżyk 1 szt.,  huśtawka podwójna
  z siedziskiem bocianie gniazdo i siedziskiem koszykowym 1 szt., huśtawka ważka 2 szt., ławka równoważnia 1 szt., ławka bez oparcia 4 szt., piaskownica prostokątna 1 szt., domek 1 szt., tablica wyścigi auta 1 szt., tablica kredowa-farma 1 szt., mini zestaw gruszka -drzewo 1 szt., mini zestaw jabłko -zjeżdżalnia 1szt., zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami 1szt., domek owalny z ławeczkami i stolikiem 1 szt., kosze na śmieci
  w kształcie kredki 6 szt. 
 • wykonano mini boisko o wymiarach 10x15m z nawierzchnią poliuretanową,
 • zabudowano ogrodzenie panelowe, systemowe,
 • wykonano nasadzenia drzew i krzewów,
 • wykonano utwardzenie terenu z kruszywa przy ogrodzeniu przedszkola.

Za łączną kwotę 505.303,04 zł

Pozyskano darowiznę z Fundacji JSW w wysokości 45.000,00 zł

Budowa kotłowni gazowej w SP Pielgrzymowice

 • przebudowano kotłownię węglową na gazową wraz z regulacją hydrauliczną inst. c.o.,
 • zabudowano dwa kotły gazowe, każdy o mocy 150kW,
 • zabudowano urządzenia kotłowni oraz dwa zasobniki cw o pojemności każdy 500l,
 • rozebrano komin dymowy.

Za łączną kwotę 582.827,86 zł

Pozyskano dofinansowanie  z funduszy unijnych  w wysokości 436.093,23 zł

Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice

 • wymiana okładziny posadzki i okładzin ścian pomieszczeń kuchennych,
 • wymieniono wykładzinę w pomieszczeniu stołówki,
 • wymiana wyposażenia oraz urządzeń (piece konwekcyjne, taborety gazowe, patelnia, multimedialna) pomieszczeń kuchennych.  

Za łączną kwotę 1.969.842,07 zł

Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedle Pawłowice – wykonano

 • nieckę basenową w konstrukcji żelbetowej, trzy brodziki wraz z urządzeniami
  tryskaczowymi, pokrytą nawierzchnią poliuretanową, murek zewnętrzny obudowany deską  polimerową oraz siedziska na murki z deski polimerowej,
 • kontener modułowy stanowiący zaplecze sanitarno-socjalne,
 • podziemną stację uzdatniania wody wraz z częścią technologiczną,
 • ławki, kosze, stojak na rowery, wagonik górniczy, przebieralnię w konstrukcji lekkiej,
 • ciek wodny, żelbetowy, wypełniony otoczakami,
 • oświetlenie parkowe oraz monitoring wizyjny,
 • ogrodzenie systemowe, niskie,
 • nawierzchnię utwardzoną wokół niecki basenowej z kostki brukowej.

Za łączną kwotę 3.609.370,33 zł

Pozyskano:

 • darowiznę z Fundacji JSW 150.000,00 zł
 • dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład 2.700.000,00 zł

 Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach – I etap

 • wymiana 18 okien wraz z parapetami wewnętrznymi w 6 salach lekcyjnych
  oraz z obrobieniem ościeży i malowaniem.

Wartość poniesionych nakładów z budżetu Gminy Pawłowice 125.681,40 zł

 

W zakresie inwestycji drogowych w roku 2022 wykonano:

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach wraz z odtworzeniem nawierzchni – przebudowano drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do szkoły na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Powstańców w Pielgrzymowicach do istniejącego parkingu na terenie szkoły o długości 191 mb, polegająca na budowie chodnika o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej,  wzdłuż drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej wraz    z odtworzeniem konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej. Całkowita wartość inwestycji 371.209,60 zł.
 2. Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach – wartość zadania 216.139,82 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 267.400,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na odcinku 957,20 m od skrzyżowania z ul. Teligi w Studzionce, szer. jezdni 3,5 m z mijankami (szer. jezdni na mijance 5,0 m), droga o nawierzchni asfaltowej, zjazdy.

 3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Poprzecznej w Warszowicach – przebudowana została kanalizacja deszczowa w ul. Poprzecznej w Warszowicach w obrębie istniejącego pasa drogowego o długości 390 m wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni
  Poprzecznej od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania ul. Osińską, chodnika i zjazdów indywidualnych; przebudowa istniejących kolidujących odcinków gazociągu średniego ciśnienia oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Całkowita wartość inwestycji 1.464.701,50 zł.

 4. Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach – etap I – Przebudowa ul. Zapłocie
  na odcinku „A” od km 0+000 do km 0+280 wraz z budową jednostronnego chodnika oraz dróg bocznych tj. odcinka „B” - drogi dla rowerów, odcinka „C”, odcinka „D” w zakresie przebudowy konstrukcji oraz nawierzchni; przebudowa odwodnienia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rowów otwartych; przebudowa zjazdów do posesji; budowa chodnika oraz przebudowa oświetlenia drogowego;

        Zakres szczegółowy robót:

 • przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 5,50-7,30 m – odc. „A”;

        szer. 3,5 m – odc. ”C”; szer. 4,5 m -  odc. „D” 

 • przebudowę drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m
 • przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej
 • przebudowę pobocza oraz zjazdów o nawierzchni tłuczniowej
 • budowę chodnika szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie kamiennej
 • ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
 • ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowa sieci oświetlenia
 • przebudowa sieci teletechnicznej

     Wartość robót budowlanych etap I -  2.459.370,08 zł.

     (Całkowita wartość inwestycji etap I, II koszty proj. i inne: 6.528.355,62 zł brutto)

 1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice - wykonano doświetlenie przejść dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w ciągu Wodzisławskiej w Pawłowicach (skrzyżowania: ul. Wodzisławskiej z ul. Prostą, ul. Wodzisławskiej z ul. Mickiewicza, ul. Wodzisławskiej z ul. Górniczą).  Zadanie prowadzone było przez Powiat. Całkowity koszt zadania 167.772,00 zł w tym: udział Gminy Pawłowice  77.772,00 zł, udział Powiatu 38.032,50 zł, udział Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 51.967,50 zł.   

W zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2022 wykonano:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach - zakres prac oświetleniowych obejmował zabudowę: szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl., słupy oświetleniowe aluminiowe – 6 szt., oprawy oświetleniowe LED – 6 szt., linia kablowa YAKXS – 239 m. Wartość robót 52.800,00 zł.

 2. Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Pielgrzymowicach – w zakres prac wchodziło: szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl, słupy oświetleniowe – 7 szt., słupy wirowane – 5 szt., oprawy oświetleniowe – 13 szt., kabel YAKXS 4x35 mm2-451 m, kabel AsXSn 2x35mm2 – 136 m. Wartość robót 114.000,00 zł.

 3. Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (FS) - w zakres prac wykonawczych wchodziło posadowienie 6 słupów aluminiowych, montaż opraw oświetleniowych LED – 6 szt., kabel YAKXS 4x35mm2 – 310 m. Wartość 55.011,17 zł.

 4. Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Pawłowicach –FS - w zakres prac wykonawczych wchodziło: posadowienie słupa aluminiowego, montaż opraw oświetleniowych LED – 2 szt., kabel YAKXS 35 mm2 – 35 m. Wartość 14.944,50 zł.

 5. Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej w Pielgrzymowicach – etap II – zadanie obejmowało: ul. Gruntowa oprawy oświetleniowe – 6 szt., słupy stalowe – 6 szt., kabel YAKXS 4x35 mm2 – 215 m oraz ul. Rzeczna przewód AsXS 2 x 25 mm2 – 121 m, oprawa LED – 1 szt. Wartość zadania 46.900,00 zł.

 6. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Górniczej w Pawłowicach (FS) – zadanie zostało wykonane w formie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania 16.700,00 zł. W zakres prac wchodzi: posadowienie słupa aluminiowego – 1 szt., montaż opraw oświetleniowych LED – 2 szt.

 7. Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej w Krzyżowicach (FS) - w zakres prac wchodziło: posadowienie słupów aluminiowych – 5 szt., montaż opraw oświetleniowych LED – 5 szt., kabel YAKXS 4 x 35 mm2 – 202 m, szafa oświetlenia ulicznego – 1 kpl. Wartość zadania 51.000,00 zł. 
 8. Dobór i zabudowa zestawu urządzeń do kompensacji mocy biernej – zabudowa urządzeń dotyczy budynków: Inhalatorium, GZO, Szkoła Podstawowa nr 1, ZSO, Publiczne Przedszkole w „Modrzewiowym Ogrodzie’’. Koszt zadania 73.062,00 zł.
Last update at: 17.04.2023
Author: Joanna Kiełkowska
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected