Delegatura RIG w Pawłowicach

Delegatura RIG w Pawłowicach

Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach została powołana 23 maja 2006r. Jest organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Pawłowice.

Członkowie Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach:

Lp.Nazwa FirmyWłaściciel
1.Piekarnia JO-MAR Pawłowice
ul. Szkolna 39, 43-251 Pawłowice
Konieczny Marek
2.ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek Bandura,
ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice
Franciszek Bandura
Roland Bandura
3.

„Folwark Karłowiec”
ul. Zamkowa 10, Kończyce Małe

Bogdan Małek

4.

Firma „BUD-ROL”,
ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice

Bogusław Reclik

5.

„Zdrowie” Sp. z o.o. NZOZ,
ul. Krucza 12, 43-251 Pawłowice

Jerzy Pawełczyk,
Janusz Szopiński

6.

P.H.U. Klimosz Mirosław
ul. Londzina 30, 43-246 Strumień

Klimosz Mirosław

7.

„Grafit” Sp. z o.o.
ul. Krucza 20, 43-251 Pawłowice

Piotr Łukoszek
Jerzy Strzelecki

8.

Hotel, Restauracja „Koniczynka”
ul. Zjednoczenia 16B, 43-250 Pawłowice

Irena Stompor
Beata Górnicz

9.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„SKID” Sp. z o.o., ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice

Krzysztof Domin
Ireneusz Domin

10.

„AIRCONTACT”
ul. Świerczewskiego 29, 43-250 Pawłowice

Eugeniusz Piechoczek

11.

Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych, Teletechnicznych,
ul. Miarki 5, 43-250 Pawłowice

Damian Kryska

12.

„TAD” FHUP
ul. Zjednoczenia 82, 43-250 Pawłowice

Tadeusz Pisarek

13.

Dom Handlowy pod Dębem
ul. Golasowicka 2a, 43-252 Pielgrzymowice

Buchta Maria


Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

Dnia 12 czerwca 2006r. odbyło się spotkanie członków Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach, na którym dokonano wyboru:
Prezesa - Eugeniusz Piechoczek
Wiceprezesa - Piotr Łukoszek
Wiceprezesa - Tadeusz Pisarek

Główne cele i zadania Delegatury RIG zgodnie ze Statutem:
1. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu gminy Pawłowice w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
2. Organizowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców;
3. Promocja, reklama firm członkowskich oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z kraju i zagranicy;
4. Integracja środowisk przedsiębiorców z terenu Gminy Pawłowice;
5. Budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Gminy;
6. Ochrona i rozwój przedsiębiorczości w regionie;
7. Organizowanie działalności samopomocowej wśród członków;
8. Wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych;

Oferta usługowa:
1. Informacja gospodarcza,
2. Organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych,
3. Organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
4. Organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,
5. Upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
6. Udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,
7. Poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
8. Pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi,
9. Wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym,
10. Współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy,
11. Realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki,
12. Organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców,
13. Działalność wydawnicza,
14. Działalność promocyjno-reklamowa,
15. Pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

Więcej szczegółów na stronie: http://rig.katowice.pl/o-izbie

Last update at: 02.03.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected